Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig bedömningsuppgift, geometri, åk 7

Skapad 2020-02-05 11:05 i Rönnowskolan Kristianstad
I uppgiften ska eleverna beskriva och jämföra hur geometriska figurer ser ut, samt jämföra deras area och deras omkrets.
Grundskola 7 – 9

Geometri muntlig bedömningsuppgift

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp I vilken grad eleven visar kunskap om matematiska begrepp och samband mellan dessa.
 • Ma  E 9
 • Ma  E 9
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
 • Ma  A 9
Visar grundläggande kunskaper om geometriska figurer.
Visar goda kunskaper om geometriska figurer och kan förklara dem.
Visar mycket goda kunskaper om geometriska figurer genom att kunna förklara och jämföra olika geometriska figurer
Metod Kvaliteten på de metoder som eleven använder och beskriver.
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Använder och beskriver en i huvudsak fungerande metod för att jämföra arean mellan två figurer eller bestämmer arean i en av figurerna.
Använder och beskriver en ändamålsenlig metod för att beräkna, jämföra och bestämma olika figurers areor.
Använder och beskriver ändamålsenliga och effektiva metoder för att jämföra och bestämma olika figurers areor.
Resonemang Kvaliteten på elevens analyser, slutsatser och reflektioner samt andra former av matematiska resonemang.
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
För enkla resonemang om figurernas area eller omkrets eller deras egenskaper.
För utvecklade resonemang om hur olika figurers areor kan jämföras eller hur olika omkretsar kan jämföras eller om egenskaper.
För välutvecklade resonemang om omkrets och area.
Resonemang I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang.
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Bidrar med någon fråga eller kommentar som till viss del för resonemanget framåt vid andra elevers redovisningar eller i diskussioner.
Bidrar med idéer och förklaringar som för resonemanget framåt vid andra elevers redovisningar eller diskussioner.
Tar del av andras argument och vidareutvecklas och fördjupar egna och andras resonemang.
Kommunikation Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer.
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Uttrycker sig med ett enkelt matematiskt språk och tankegången är möjlig att följa.
Uttrycker sig med ett lämpligt matematiskt språk, tankegången är lätt att följa.
Uttrycker sig med säkerhet och använder ett lämpligt matematiskt språk. Tankegången är lätt att följa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: