Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sammanställning av Bedömningsstöd - elevens skriftliga uppgifter i taluppfattning vt åk 2

Skapad 2020-02-05 20:36 i Backaskolan Härryda
Denna matris är skapad utifrån Skolverkets bedömningsstöd för skriftliga uppgifter i taluppfattning 2019.
Grundskola 2 Matematik

Sammanställning skriftliga uppgifter (taluppfattning)

Lägre nivå
Mellan nivå
Högre nivå
1
TALRADEN (Före & Efter) talområde 1-25
TALRADEN (Före & Efter) talområde 1- 200
TALETS GRANNAR talområde 100- 2500
2
TALFÖLJD 2 4 6 8 __ __ __ 7 6 5 4 __ __ __
TALFÖLJD 1 4 7 10 __ __ __ 14 12 10 8 __ __ __
TALFÖLJD 102 99 96 93 __ __ __ 225 250 __ __ 350 __
3
TALLINJE 1 - 20
TALLINJE 13 18 24 29 56 61 68 74
Fortsätt talföljden 2 4 8 16 __ __ __ Förklara hur du tänkt
4
DELA UPP TAL talområden 5 - 10
STORLEKSORDNA TAL 13, 29, 18, 31, 47 132, 112, 231, 211, 201
TALLINJE 25 50 75 560 740 820 980 1/2 1 1,5
5
STORLEKSORDNA TAL 9, 15, 5, 8, 12 13, 18, 19, 31, 14
LIKHETSTECKNET - ADDITION 7 = 5 + __ 2 + __ = 10 8 = __ + 2 __ + 4 = 9
LIKHETSTECKNET - ADDITION & SUBTRAKTION 18 = 11 + __ 22 + __ = 31 19 - __ = 7 __ - 8 = 42
6
Fortsätt här med vårterminen
BERÄKNA - ADDITION 15 + 1 = 6 + 6 = 4 + 5 = 3 + 7 =
LIKHETSTECKNET-SUBTRAKTION 5 = 10 - ___ 9 - ___ = 3 4 = -___ - 6 ___ - 3 = 5
BERÄKNA -MULTIPLIKATION 7 x 4 = ___ 8 x 0 = ___ 6 x 6 = ___ 4 + 4 + 4 = ___ x 4
7
BERÄKNA - SUBTRAKTION 9 - 2 = 12 - 2 = 6 - 3 = 6 - 5 =
BERÄKNA - MULTIPLIKATION 3 x 2 = ___ 3 x 3 = ___ 2 x 5 = ___ 1 x 10 = ___
BERÄKNA - DIVISION 14/2 = ___ 300/2 = ___ 40/5 = ___ 1 000/10 = ___
8
LIKHETSTECKNET - ADDITION 2 + __ = 5 2 = 1 + __ 5 = 3 + __ ___ + 4 = 8
PROBLEMLÖSNING Anton har 100 kr. Han köper två av sakerna på bilden. Då har han 5 kr kvar. Vad kan han ha köpt?
PROBLEMLÖSNING Salma har 1 000 kr. Hon köper två av sakerna på bilden. Då har hon 150 kr kvar. Vad har hon köpt?
9
PROBLEMLÖSNING Sami, Anna, Filip och Leia ska dela på 12 äpplen. Hur många äpplen får varje barn.
PROBLEMLÖSNING Frida delar ett äpple i 3 delar. Hur många tredjedelar blir det om hon delar 5 äpplen?
10
BERÄKNA SKRIFTLIGA RÄKNEMETODER Visa hur du löser? 48 + 59 = ___ 64 - 28 = ___
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: