Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk, med förnivå

Skapad 2020-02-06 07:41 i Raus Planterings skola Helsingborg
Kunskapskrav i svenska som andraspråk åk 6
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk
Förkunskaper
Kunskapskraven för betyget E i slutet av åk 6
Kunskapskraven för betyget C i slutet av åk 6
Kunskapskraven för betyget A i slutet av åk 6
Förmåga att
• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Du kan med stöd läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Förmåga att
• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Du kan med stöd göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget.
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar du god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar du mycket god läsförståelse.
Förmåga att
• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Du kan med stöd, utifrån egna erfarenheter och referensramar, tolka och föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan, utifrån egna erfarenheter och referensramar, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan, utifrån egna erfarenheter och referensramar, tolka och föra enkla och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan, utifrån egna erfarenheter och referensramar, tolka och föra enkla och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Förmåga att
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Du kan med stöd beskriva din upplevelse av läsningen på ett enkelt sätt.
Du kan beskriva din upplevelse av läsningen på ett enkelt sätt.
Du kan beskriva din upplevelse av läsningen på ett utvecklat sätt.
Du kan beskriva din upplevelse av läsningen på ett välutvecklat sätt.
Förmåga att
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Du kan med stöd börja skriva enkla texter.
Du kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll, relativt väl fungerande struktur och viss språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och viss språklig variation.
Förmåga att
• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Du kan med stöd uppmärksamma grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.
I enkla texter kan du använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
I enkla texter kan du använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett relativt väl fungerande sätt.
I enkla texter kan du använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett väl fungerande sätt.
Förmåga att
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Du kan med stöd börja skriva berättande texter.
De berättande texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Förmåga att
• söka information från olika källor och värdera dessa • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Du kan med stöd söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Förmåga att
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Du kan med stöd kombinera text med olika estetiska uttryck.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan du förtydliga, förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan du förtydliga, förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan du förtydliga, förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Förmåga att
• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Du kan med stöd ge enkla omdömen om texters innehåll och språk.
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån mottagen respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Förmåga att
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift • välja och använda språkliga strategier
Du kan med stöd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
Du kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
Du kan med ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett utvecklat sätt.
Du kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt.
Förmåga att
• välja och använda språkliga strategier
Du kan med stöd ställa frågor.
I samtal kan du ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet. Du använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.
I samtal kan du ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl. Du använder då relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.
I samtal kan du ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl. Du använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.
Förmåga att
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Du kan med stöd genomföra enkla muntliga redogörelser.
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: