Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 8. Fysik - Energiprojekt 2020

Skapad 2020-02-06 15:55 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Grundskola 9 Fysik
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskap
-ta ställning
Du kan med enkla motiveringar diskutera och ta ställning i olika frågor (energi, teknik, miljö, samhälle). Du för till viss del diskussionerna framåt Du kan enkelt motivera ditt val av energikälla (val av energikälla och dess placering)
Du kan med utvecklade motiveringar diskutera och ta ställning i olika frågor (energi, teknik, miljö, samhälle). Du för diskussionerna framåt Du kan utvecklat motivera ditt val av energikälla (val av energikälla och dess placering)
Du kan med välutvecklade motiveringar diskutera och ta ställning i olika frågor (energi, teknik, miljö, samhälle). Du för diskussionerna framåt och fördjupar/breddar dem. Du kan välutvecklat motivera ditt val av energikälla (val av energikälla och dess placering)
Begrepp
-beskriva/förklara
Du har grundläggande kunskaper, vilket du visar genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier, tex energikällor, energiomvandlingar, kretslopp
Du har goda kunskaper, vilket du visar genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier, tex energikällor, energiomvandlingar, kretslopp
Du har mycket goda kunskaper, vilket du visar genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier, tex energikällor, energiomvandlingar, kretslopp
Begrepp
-resonemang
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om enkla fysikaliska samband, företeelser i vardagen/samhället som kan kopplas ihop med fysikaliska begrepp tex konsekvenser för miljö, hälsa, samhälle. Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människor och teknik påverkar miljön och visa på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling. Tex hur valet av energikälla och sättet att lösa avfallsfrågan får konsekvenser för miljö.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om förhållandevis komplexa fysikaliska samband, företeelser i vardagen/samhället som kan kopplas ihop med fysikaliska begrepp tex konsekvenser för miljö, hälsa, samhälle. Du kan föra relativt väl utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människor och teknik påverkar miljön och visa på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling. Tex hur valet av energikälla och sättet att lösa avfallsfrågan får konsekvenser för miljö.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om komplexa fysikaliska samband, företeelser i vardagen/samhället som kan kopplas ihop med fysikaliska begrepp tex konsekvenser för miljö, hälsa, samhälle. Du kan föra väl utvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människor och teknik påverkar miljön och visa ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling. Tex hur valet av energikälla och sättet att lösa avfallsfrågan får konsekvenser för miljö.
Kunskap
-förmedla
Du kan i huvudsak använda dina kunskaper för att skapa enkla texter/framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan relativt väl använda dina kunskaper för att skapa utvecklade texter/framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda dina kunskaper för att skapa välutvecklade texter/framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: