Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Volym 9GH VT20

Skapad 2020-02-07 15:26 i Rotskärsskolan 7-9 Älvkarleby
Grundskola 9 Matematik

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Visar förståelse för och kan använda begrepp som har med volym att göra.
Känner igen och använder kroppars namn och visar grundläggande förståelse för volym
Visar god förståelse för volym genom att tillämpa kunskaperna på olika slags uppgifter
Visar mycket god förståelse för volym genom att använda kunskaperna i nya sammanhang
Metoder
Metoder för att beräkna volym
Beräknar volym för enklare kroppar som rätblock och cylindrar
Beräknar volym för olika slags kroppar, raka och spetsiga.
Visar stor säkerhet vid beräkning av volym samt vid användning av formler för volymberäkning
Metoder
Metoder för enhetsomvandling
Visar kunskaper om enheter och enhetsomvandling med volymsenheter
Visar goda kunskaper om enheter och enhetsomvandling med volymsenheter
Visar mycket goda kunskaper om enheter och enhetsomvandlingar med volymsenheter
Resonemang
För matematiska resonemang i sina lösningar.
För enkla resonemang i uppgifter som löses i fler än ett steg
För utvecklade resonemang i uppgifter som löses i flera steg
För väl utvecklade resonemang i uppgifter som löses i flera steg
Kommunikation
Kommunicerar sina lösningar med ett matematiskt språk
Det går att följa elevens tankegång men redovisningen kan vara bristfällig och är inte alltid matematiskt korrekt. Ritar godtagbara figurer.
Det går att följa elevens tankegång och det matematiska språket är i stort sett korrekt. Ritar tydliga figurer.
Det är lätt att följa elevens tankegång och det matematiska språket är korrekt. Ritar korrekta figurer.
Problemlösning
I vilken grad och på vilket sätt man löser matematiska problem
Löser några enklare problem med enkla metoder
Löser även några lite svårare problem och använder till viss del effektiva metoder
Löser svåra problem och använder effektiva metoder
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: