Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MA.Diagnos 4.År 6.Vt2020

Skapad 2020-02-08 11:11 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Utvärdering av diagnos 1. År 7 (Matematikboken X)
Grundskola 7 Matematik

Utvärdering av diagnos 1. År 7 (Matematikboken X)

Uppgift 1

Beräkna
a
17 + 3 • 4 =
Inte gjort / Inte visat
Fel svar
Rätt svar
b
40 /2 - 30/6 =
Inte gjort / Inte visat
Fel svar
Rätt svar

Uppgift 2

En glass kostar 18 kr.
Teckna ett uttryck för vad du får tillbaka på 100 kr om du köper x st glassar.
Inte gjort / Inte visat
Fel svar
Rätt svar

Uppgift 3

Vilket är nästa tal i talföljden?
a
5 11 17 23 ?
Inte gjort / Inte visat
Fel svar
Rätt svar
b
81 27 9 3 ?
Inte gjort / Inte visat
Fel svar
Rätt svar

Uppgift 4

Teckna ett uttryck för omkretsen av figuren. Förenkla sen uttrycket.
a
Likbent triangel med sidorna 2a och basen 3a.
Inte gjort / Inte visat
Fel svar
Rätt svar
b
Rektangel med långsidorna 2x och kortsidorna y.
Inte gjort / Inte visat
Fel svar
Rätt svar

Uppgift 5

Om a=3 och b=2, ville värde får då följande uttryck?
a
2a - b
Inte gjort / Inte visat
Fel svar
Rätt svar
b
3a + 5b
Inte gjort / Inte visat
Fel svar
Rätt svar

Uppgift 6

Lös ekvationerna.
a
4x - 3 = 17
Inte gjort / Inte visat
Fel svar
Rätt svar
b
4 = y/3 + 2
Inte gjort / Inte visat
Fel svar
Rätt svar

Uppgift 7

Hur många tändstickor är det i varje ask?
Lös ekvationen 3x + 2 = 11 (tre askar med x stickor i varje)
Inte gjort / Inte visat
Fel svar
Rätt svar

Uppgift 8

Pröva om x = 9 är en lösning till ekvationerna.
a
2x - 5 = 11
Inte gjort / Inte visat
Fel svar
Rätt svar
b
10 = x/3 + 7
Inte gjort / Inte visat
Fel svar
Rätt svar

OMDÖME

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Du har inte grundläggande kunskaper om kunskapsområdet. Du behöver öva mer på detta. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Du har visat grundläggande kunskaper om arbetsområdet och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt. Du behöver öva mer på detta. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Du har visat goda kunskaper om arbetsområdet och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: