Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moderna språk åk 7-9

Skapad 2020-02-09 21:40 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Matris för åk 7-9 moderna språk.
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
E
C
A
Hörförståelse
Att kunna förstå tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet. Du använder dig av någon strategi för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Läsförståelse
Att kunna förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Skriva
Att kunna formulera sig skriftligt i egna framställningar och i interaktion.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Tala
Att kunna uttrycka sig muntligt i egna framställningar och i interaktion.
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med ord fraser och meningar.
Du uttrycker dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Du uttrycker dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Den spansktalande världen
Kännedom om områden där målspråket talas
Du kommenterar i enkel form några företeelser i områden där språket används, och du kan göra enkla jämförelser med dina egna erfarenheter.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i områden där språket används, och du kan göra enkla jämförelser med dina egna erfarenheter
Du kommenterar översiktligt på målspråket några företeelser i områden där språket används, och du kan göra enkla jämförelser med dina egna erfarenheter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: