Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris mot lönekriterier i Uppsala kommun 2020 von Bahrs skola

Skapad 2020-02-10 09:04 i von Bahrs skola Uppsala
Öppen matris för yrkesgrupper utan yrkesspecifika matriser.
Medarbetarsamtal

Arbetsinsats och arbetsresultat i förhållande till mål och åtagande

Mål och åtaganden som finns i läroplan samt kommunens gemensamma dokument inklusive de lokala dokumenten på skolan som t.ex. verksamhetsplan.
Grund
Bra
Mycket bra
Excellent
Utför det som förväntas av medarbetaren.
Bidrar till att verksamhetens mål nås.
Medarbetaren bidrar i hög grad till att verksamhetens mål nås, initierar och förmedlar initiativ och kunskap.
Medarbetaren bidrar över förväntan till att verksamhetens mål nås; driver, leder och ansvarar.

Kommunikation med och bemötande av brukare

Grund
Bra
Mycket bra
Excellent
Utför det som förväntas av medarbetaren.
Bidrar till att verksamhetens mål nås.
Medarbetaren bidrar i hög grad till att verksamhetens mål nås, initierar och förmedlar initiativ och kunskap.
Medarbetaren bidrar över förväntan till att verksamhetens mål nås; driver, leder och ansvarar.

Samarbete och kommunikation med arbetskamrater

Grund
Bra
Mycket bra
Excellent
Utför det som förväntas av medarbetaren.
Bidrar till att verksamhetens mål nås.
Medarbetaren bidrar i hög grad till att verksamhetens mål nås, initierar och förmedlar initiativ och kunskap.
Medarbetaren bidrar över förväntan till att verksamhetens mål nås; driver, leder och ansvarar.

Ansvarstagande och engagemang för verksamheten

Grund
Bra
Mycket bra
Excellent
Utför det som förväntas av medarbetaren.
Bidrar till att verksamhetens mål nås.
Medarbetaren bidrar i hög grad till att verksamhetens mål nås, initierar och förmedlar initiativ och kunskap.
Medarbetaren bidrar över förväntan till att verksamhetens mål nås; driver, leder och ansvarar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: