Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO år 1-3

Skapad 2020-02-10 10:51 i Östergårdsskolan Mölndals Stad
Matris med kunskapskraven i SO att användas för åk 1-3.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)

En matris med kunskapskraven i SO att använda för åk 1-3. Då ruta åk 1, åk 2 eller kunskapskraven åk 3 är ifyllda innebär det att eleven uppnått förväntad kunskapsnivå för respektive årskurs. Om rutan tränar är ifylld betyder det att eleven arbetat med kunskapskravet men inte visat förväntade kunskaper. Är ingen ruta ifylld har kunskapskravet inte arbetats med ännu.

Tränar
Åk 1
Åk 2
Kunskapskraven åk 3
Att leva i världen
Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma. (åk 1-3)
Att leva tillsammans
Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas. (åk 2)
Att leva i världen
Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras. (åk 1-3)
Att leva i världen
Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta. (åk 1)
Att leva i närområdet
Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar. (åk 2)
Att leva i närområdet
Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet. (åk 1)
Att leva tillsammans
Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer. (åk 3)
Att leva i världen
Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling. (åk 1-3)
Att leva tillsammans
Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken. (åk 1-3)
Att leva i närområdet
Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder. (åk 2)
Att leva tillsammans
Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar. (åk 2)
Att leva i världen
Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck. (åk 2)
Att leva i värden
Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser. (åk 1-3)
Att undersöka verkligheten
Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid. (åk 2)
Att leva tillsammans
Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor. (åk 1-3)
Att leva i närområdet
Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet. (åk 2)
Att leva i världen
Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen. (åk 2)
Att leva i världen
Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter. (åk 2)
Att leva i närområdet
Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden. (åk 2)
Att leva i världen
Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor. (åk 1-3)
Att undersöka verkligheten
Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår. (åk 1-3)
Att undersöka verkligheten
Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder. (åk 3)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: