Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 1-3

Skapad 2020-02-10 11:27 i Östergårdsskolan Mölndals Stad
Nedbrutna kunskapskrav för Teknik åk 1-3
Grundskola 1 – 3 Teknik

En matris med nedbrutna kunskapskrav i Teknik att använda för åk 1-3.
Då ruta åk 1, åk 2 eller åk 3 är ifyllda innebär det att eleven uppnått förväntad kunskapsnivå för respektive årskurs. Om rutan tränar är ifylld betyder det att eleven arbetat med kunskapskravet, men inte visat förväntade kunskaper. Är ingen ruta ifylld har kunskapskravet inte behandlats ännu.

Tränar
Åk 1
Åk 2
Åk 3
Tekniska lösningar
Du kan vad datorn används till och några grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information (tex. tangentbord, mus, skärm, och hårddisk). Du kan berätta vilka vanliga föremål som styrs av datorer.
Du kan bygga enkla tekniska saker. Du kan använda återvunnet material i dina tekniska saker och tekniska lösningar.
Du kan bygga väldigt enkla tekniska saker med enkla mekanismer som kan röra sig (tex. med hjälp av änglavingar, tråd, ståltråd och magneter). Du kan använda återvunnet material i dina tekniska saker och tekniska lösningar.
Programmering
Du kan styra föremål analogt med programmering.
Du kan styra föremål med programmering både analogt och digitalt.
Du kan styra föremål med programmering både analogt och digitalt.
Ord och begrepp
Du kan några enkla tekniska ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
Du kan några enkla tekniska ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
Du kan några enkla tekniska ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
Arbetsätt för utveckling av tekniska lösningar
Du kan undersöka hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras för individ, samhälle och miljö (tex. toalett med vatten- och avloppsystem).
Du kan beskriva enkla tekniska lösningar i vardagen och hur dess delar samspelar för att fungera (tex. hävstänger och länkar på lekplatser och i husgeråd).
Du kan göra enkla skisser och bilder som visar hur du ska arbeta samt hur slutprodukten kommer att bli. Du kan ge förslag som gör att teknikarbetet går framåt. Du kan designa och förbättra dina tekniska saker utifrån behov och funktion.
Teknik, människa, samhälle och miljö
Du kan berätta om hur man behöver tänka kring säkerhet och teknik (tex. när man använder internet).
Du kan berätta om hur föremål i din vardag har förändrats över tid, allt från stenålder till framtid (tex. knivens historia).
Du kan nämna tekniska föremål i din vardag och berätta hur de är anpassade efter människans behov. Du kan berätta om hur man behöver tänka kring säkerhet och teknik (tex. kring elektricitet). D kan berätta om hållbara tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: