Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

bedömningsmatris Historia

Skapad 2020-02-10 12:19 i Högalidsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Historia

Bedömningsmatrisen visar på olika förmågor av kunskap och bedöms utifrån olika mål i relation till förmågorna. Matrisen visar en samlad bedömning av det eleven redovisat och ska ses som stöd för vidare utveckling av förmågorna. Den är en helhetsbedömning, av olika arbetsformer med varierade uppgifter, där eleven fått möjlighet att uttrycka sin kunskap utifrån fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet.
Åk 4- Vikingatiden Åk 5 Vasatiden, Medeltiden

Förmågor

På väg
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.
Eleven har grundläggande kunskaper om forntiden, medeltiden och vasatiden. Hur människorna har levt, vad de har gjort, och viktiga personer från de olika tidsperioder. Eleven visar det genom att enkelt resonera, reflektera och argumentera vad som skiljer tidsperioderna åt och till viss del resonera över orsaker och konsekvenser till likheter och skillnader under dessa tidsperioder. Eleven visar och motiverar till viss del hur någon av tidsperioderna påverkar människors liv idag.
Eleven har goda kunskaper om forntiden, medeltiden och vasatiden. Hur människorna har levt, vad de har gjort, och viktiga personer från de olika tidsperioder. Eleven visar det genom att enkelt resonera, reflektera och argumentera vad som skiljer tidsperioderna åt och till viss del resonera över orsaker och konsekvenser till likheter och skillnader under dessa tidsperioder. Eleven visar och motiverar till viss del hur någon av tidsperioderna påverkar människors liv idag.
Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: