Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Praktiskt arbete i Djurhuset Säll 2

Skapad 2020-02-10 13:15 i Stiernhööksgymnasiet i Rättvik Rättvik
Gymnasieskola

Praktiskt arbete i Djurhuset

F
E
D
C
B
A
Eleven sköter och hanterar sällskapsdjur
Eleven planerar i samråd med handledare sitt arbete samt sköter och hanterar i samråd med handledare sällskapsdjur på ett etiskt och säkert sätt samt utifrån djurens behov och verksamhetens krav.
Eleven planerar efter samråd med handledare sitt arbete samt sköter och hanterar efter samråd med handledare sällskapsdjur på ett etiskt och säkert sätt samt utifrån djurens behov och verksamhetens krav.
Eleven planerar efter samråd med handledare sitt arbete samt sköter och hanterar i samråd med handledare sällskapsdjur på ett etiskt och säkert sätt samt utifrån djurens behov och verksamhetens krav.
Eleven sköter och hanterar utrustning
Eleven sköter och hanterar i samråd med handledare utrustning, anläggningar och vistelsemiljöer på ett säkert sätt. Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
Eleven sköter och hanterar efter samråd med handledare utrustning, anläggningar och vistelsemiljöer på ett säkert sätt. Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
Eleven sköter och hanterar efter samråd med handledare utrustning, anläggningar och vistelsemiljöer på ett säkert sätt. Resultatet av arbetet är gott.
I arbetet löser eleven problem som uppstår
I arbetet löser eleven i samråd med handledare de problem som uppstår.
I arbetet löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår.
I arbetet löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår.
Ergonomi
Eleven arbetar ergonomiskt och tar hänsyn till miljön.
Eleven arbetar ergonomiskt och tar hänsyn till miljön.
Eleven arbetar ergonomiskt och tar hänsyn till miljön.
Hygien och smittskydd
I arbetet följer eleven aktuella hygienrutiner och förebygger ohälsa hos djuren samt redogör översiktligt för hygien och smittskydd.
I arbetet följer eleven aktuella hygienrutiner och förebygger ohälsa hos djuren samt redogör utförligt för hygien och smittskydd.
I arbetet följer eleven aktuella hygienrutiner och förebygger ohälsa hos djuren samt redogör utförligt och nyanserat för hygien och smittskydd.
Lagar och bestämelser
Eleven arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som rör djurhållning.
Eleven arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som rör djurhållning.
Eleven arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som rör djurhållning.
Elevens förmåga att bedöma den egna förmågan och situationens krav
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: