Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Astronomi NOH04C

Skapad 2020-02-10 21:54 i Nolhagaskolan Alingsås
Bedömning efter arbete om astronomi.
Grundskola 9 Fysik

Under några veckors arbete har ni läst och lärt om vårt universum och ni har då skrivit ihop ett arbete, där ni försökt sammanfatta viktiga övergripande begrepp, som handlar om det storslagna runtomkring oss och teorierna om hur det utvecklats och kommer att fortsätta utvecklas.

E
C
A
Kunskaperna om..
energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang är
...grundläggande.
...goda.
...är mycket goda.
...och visar det
genom att...
...ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier
...förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier
...förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
centrala naturvetenskapliga upptäckter
och deras betydelse för människors levnadsvillkor...
...kan ges exempel på och beskrivas.
... kan förklaras och visas på samband mellan.
...kan förklaras och generaliseras kring.
Kan söka naturvetenskaplig information
och använder då olika källor...
...och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
... och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
... och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Informationen används......
... på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa en enkel text.
...på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa en utvecklad text.
...på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa en välutvecklad text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: