Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga svenska - Skriva steg 1-5

Skapad 2020-02-11 11:46 i Slottsjordsskolan Halmstad
Bygga svenska - bedömningsstöd för nyanländas språkutveckling i årskurs 1-3. I denna matris ingår observationspunkterna för Skriva.
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk

Skriva - Steg 1

Har inte bedömts ännu
Eleven...
skriver med enkel meningsbyggnad som huvudsakligen utgörs av huvudsatser med rak ordföljd, till exempel "jag jilar at lesa boke".
börjar använda referensbindning i form av vanliga pronomen, till exempel "Jag har kompis. Hon heter Samira"
har ett vardagligt, konkret och personnära ordförråd. I ämnestexter använder eleven ett konkret specialiserat ordförråd som eleven har mött i undervisningen, till exempel päls, nos.

Skriva - Steg 2

Har inte bedömts ännu
Eleven...
skriver framför allt huvudsatser. I huvudsatserna kan adverbial förekomma i temaposition och adverbialen följs då ofta av rak ordföljd, till exempel "Sen klassen jik till den stora bok hulan"
använder ibland inversion(omvänd ordföljd) vid vissa vanliga verb och adverbial samt i helfraskonstruktioner, till exempel "Sen buter vi, sen kom jag"
använder enkel textbindning med vanliga sambandsord, till exempel "sen, och, då"
använder ibland relativsatser, men dessa är då inlärda som helfraser, till exempel "Det var en gång en flicka som..."
utgår i återgivande texter från "jag" och "här", och återger händelser kronologiskt och med ett konkret och vardagligt ordförråd. I dessa texter kan eleven ibland använda värderingar, till exempel "Hon va så räd"
använder skriftspråkliga och ämnesrelaterade ord i beskrivande texter, till exempel KRÖBlad, nektaR
börjar i beskrivande texter använda nominalfraser uppbyggda med framförställda bestämningar, till exempel "tasgiga får; den första fåren"

Skriva - Steg 3

Har inte bedömts ännu
Eleven...
skriver med mer varierad meningsbyggnad och använder olika typer av bisatser, till exempel "om vi hade en stor staty"
placerar bisatser i temaposition, med då följt av rak ordföljd, till exempel "när jag var uppe i backen det var blåsegt"
skriver med viss variation i textbindningen, till exempel "eftersom, därför, däremot"
uttrycker enkla motiveringar och värderingar, till exempel "Jag käner mig mycket bra när jag var ute och spelar med honom"
förmedlar med stöd av en modelltext en åsikt och en motivering som stödjer den
Ny aspekt
börjar använda flerordsuttryck, till exempel "Skutt och Stampe var ute och gick" samt uttryck för modalitet, "skulle, vilja, kanske"

Skriva - Steg 4

Har inte bedömts ännu
Eleven...
skriver texter med varierad meningsbyggnad ned hjälp av bisatser, infinitivfraser och anföring, till exempel "Gruden är duktti på att sima"; "Jag frågade han om han kunde hjälpa mig att hitta bollen"
använder olika satsdelar i temaposition, till exempel "Den har långa och kraftiga bakben och därför kan det lätt fly"
skriver texter med en varierad textbindning, till exempel genom att uttrycka temporala samband med uttryck som "efter en stund, först efter ett tag, lite senare"
Ny aspekt
skapar dramatik i berättelser med berättartekniska grepp som idiomatiska uttryck och upprepning, till exempel "Det vatnades i munnen på draken; rödare och rödare"
Ny aspekt
använder nu även utbyggda nominalfraser med efterställda bestämningar, till exempel "En kung som hade en prinsessa; öron utan hårstrån"
Ny aspekt
använder flerordsuttryck, till exempel "han skulle ut och rida", och partikelverb, till exempel "somnade om, flög iväg"

Skriva - Steg 5

Har inte bedömts ännu
Eleven...
skriver återgivande och berättande texter som innehåller beskrivningar, motiveringar och reflektioner, till exempel "När vi gick under scenen såg vi två stora klackskor dom skulle vara med på Operan askungen; Jag tyckte at musiksagan blev tråkig för att jag förstod inte handlingen"
utvecklar i viss mån argument och känslomässigt engagemang, till exempel "Det kommer också en masa med råtor och det vill man väl inte ha; För Guds skull förstå att...; Världen är inte bara er... så tänk på det"
har en större variation i textbindningen, men visar en viss osäkerhet i valet av sambandsord i mer utmanade uppgifter
Ny aspekt
har en större bredd och ett djup i ordförrådet och anpassar oftast sitt ordval beroende på vem mottagaren är och vilket syfte den skrivna texten har
Ny aspekt
använder partikelverb till exempel "blöt ner, ta ur, hålde med"
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: