Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi Syror, baser och joner åk 8

Skapad 2020-02-11 12:31 i Observatorielundens skola Stockholm Grundskolor
Matris syror, baser och joner åk 7
Grundskola 7 Kemi

Kemi Syror, baser och salter åk 8

E
C
A
Förtydligande
Begrepp
-beskriva/förklara
Du har grundläggande kunskaper, vilket du visar genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper, vilket du visar genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper, vilket du visar genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du kan beskriva och förklara vad en syra, bas och jon är samt utförligt förklara sambanden mellan dessa och hur de används.
Begrepp
-resonemang
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om enkla kemiska processer och samband i naturen (ex energiomvandlingar, materiens kretslopp, hållbar utveckling).
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om förhållandevis komplexa kemiska processer och samband i naturen(ex energiomvandlingar, materiens kretslopp, hållbar utveckling).
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om komplexa kemiska processer och samband i naturen (ex energiomvandlingar, materiens kretslopp, hållbar utveckling).
Resonera om hur syror och baser används och påverkar oss i vardagen samt hur det påverkar vår natur och omgivning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: