Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Huset vid vägens slut: skönlitterärt läsande och textskrivande

Skapad 2020-02-18 21:23 i Blåklintskolan Mjölby
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
E
C
A
Gruppdiskussion och boksamtal
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Reportage
Du kan skriva ett reportage med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer Ditt reportage innehåller enkla gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer. Du behandlar ämnet på ett enkelt sätt, t.ex. genom att berätta.
Du kan skriva ett reportage med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer Ditt reportage innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö, personer och sinnesintryck. Du behandlar ämnet för ditt reportage på ett utvecklat sätt, t.ex. genom att växla mellan fakta, beskrivning och intervju på ett balanserat sätt.
Du kan skriva ett reportage med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Ditt reportage innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö, personer och sinnesintryck. Du behandlar ämnet för ditt reportage på ett välutvecklat och nyanserat sätt, t.ex. genom att varva fakta, beskrivningar och intervju eller genom att resonera och ta in flera perspektiv. Texten är sammanhängande och har en välutvecklad textbindning, t.ex. passande övergånger mellan fakta, beskrivningar och intervju.
Berättande text
Du kan skriva en text med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer Texten innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp.
Du kan skriva en text med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer Texten innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp.
Du kan skriva en text med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer Texten innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: