Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska Lärandematris: Reportage vt20

Skapad 2020-02-21 08:50 i Stenkulan Lerum
Matris för berättande texter
Grundskola 7 – 9 Svenska

Lärandematris för reportage.

Har ännu inte nått målen
E
C
A
Gestaltningar
Personbeskrivningar Miljöbeskrivningar Gestaltningar
Jag gestaltar personer och miljöer på ett enkelt sätt. Jag använder mig av mina sinnen för att beskriva det omkring mig på ett enkelt sätt.
Jag gestaltar personer och miljöer på ett utvecklat sätt. Jag använder mig av mina sinnen för att beskriva det omkring mig på ett utvecklat sätt.
Jag gestaltar personer och miljöer på ett väl utvecklat sätt. Jag använder mig av mina sinnen för att beskriva det omkring mig på ett välutvecklat sätt.
Struktur
Textbindning/röd tråd
Min text är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Jag har en relativt tydlig röd tråd. Textbindningen är enkel.
Min text är sammanhängande begriplig. Jag har en tydlig röd tråd. Textbindningen är utvecklad.
Min text är väl sammanhängande. Textbindningen är väl utvecklad.
Språk och stil
Tempus
Mitt val av tempus fungerar till största del.
Mitt val tempus är i huvudsak korrekt
Mitt val av tempus är korrekt.
Språk och stil
Ordval
Mitt ordval är enkelt.
Mitt ordval är passande och varierat.
Mitt ordval är träffande, varierat och specifikt.
Språk och stil
Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt
Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt och varierad.
Meningsbyggnaden är varierad och träffsäker.
Skrivregler 1
Skiljetecken Styckeindelning.
Jag har ett relativt gott bruk av skiljetecken och styckeindelning.
Jag har ett gott bruk av skiljetecken och styckeindelning.
Jag har ett gott bruk av skiljetecken och styckeindelning.
Skrivregler 2
Stavning Stor och liten bokstav
Min text innehåller vissa stavfel som inte stör förståelsen.
Min text innehåller få stavfel.
Min text innehåller ytterst få stavfel.
Skrivregler 3
Citat
Jag använder mig något citat och av dialogmarkörer på ett relativt fungerande sätt. Mina citat är begripliga och passar i sammanhanget.
Jag använder mig av citat och dialogmarkörer på ett fungerande sätt. Mina citat är relativt utvecklade.
Jag använder mig av citat och dialogmarkörer på ett fungerande sätt. Min citat är välutvecklade
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: