Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapsöversikt matematik Geometri år 7 12c

Skapad 2020-02-23 17:03 i Läroverket Hudiksvall
Grundskola 7 Matematik

Här är en kunskapsöversikter som är tänkt att ge en överblick över kunskapskrav att uppnå i Geometri år 7

PROBLEMLÖSNING

I vilken grad eleven kan tolka muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll I vilken grad eleven kan beskriva sitt tillvägagångsätt vid problemlösning med hjälp av matematikens uttrycksformer Kvaliteten på de strategier och metoder som eleven väljer Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser I vilken grad eleven bedömer rimligheten i ett resultat
E
C
A
kan förstå och lösa ett enklare problem samt värdera sin strategi och metod på ett i huvudsak fungerande sätt
kunna lösa problem i flera steg samt värdera sin strategi och metod på ett i väl fungerande sätt
kunna lösa komplexa problem och lösa dessa på konkreta, ändamålsenliga och effektiva sätt samt värdera sin strategi och metod på ett i mycket väl fungerande sätt

BEGREPP

Hur väl eleven använder olika begrepp Kvaliten på elevens beskrivningar av olika matematiska begrepp och hur eleven då använder olika uttrycksformer I vilken grad eleven visar kunskap om relationer och samband mellan olika matematiska begrepp
E
C
A
förstå rät vinkel, parallella sidor och rektangel
förstå areaberäkning av likbent triangel och parallellogram
kunna beräkna area och omkrets hos sammansatta figurer och se sambandet mellan dessa
se förhållandet mellan area, omkrets och sidans längd hos en kvadrat
förhållandet mellan area, omkrets och sidans längd hos sammansatta figurer

METOD

Hur väl metoden är anpassad till uppgiften/situationen Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar Hur utvecklingsbara elevens metoder är Hur väl eleven hanterar olika hjälpmedel
E
C
A
förstå vinkelsumman i en triangel
dessutom kunna beräkna okända vinklar i en triangel
använder konkreta metoder för att beräkna areor och vinklar
beräkna omkrets och area av rektanglar och trianglar
förstå vinklar i liksidig triangel

RESONEMANG

I vilken grad eleven ställer och besvarar frågor med matematiskt innehåll I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang Kvaliten på elevens matematiska resonemang (motiveringar och argumentationer)
E
C
A
föra ett enkelt resonemang kring geometriska samband
föra goda resonemang kring geometriska samband tex mellan area och omkrets hos olika figurer
kunna visa med bilder eller berätta om metoder och kunna resonera kring felaktiga metoder samt föra mycket goda resonemang kring geometriska samband tex mellan area och omkrets hos olika figurer

KOMMUNIKATION

Kvaliten på elevens beskrivningar och redogörelser både muntligt och skriftligt Hur väl eleven använder matematikens uttrycksformer
E
C
A
Redovisningen är möjligt att följa och eleven kan redogöra för tillvägagångssätt på ett i huvudsak funderande sätt
redovisar för sitt tillvägagångssätt på ett ändamålsenlig sätt. Redovisningen är lätt att följa
redovisar för sitt tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt samt kan redogöra för för och nackdelar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: