Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 8. Biologi -Sex och samlevnad

Skapad 2020-02-27 20:02 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Biologi

I denna kursen har vi arbetat med frågor som handlar om att vara ung idag, bl.a.. sex, samlevnad och relationer. Fokus har framförallt varit kring hur det är att vara ung idag utifrån normer i samhället, grupptryck mm.
Bedömningen grundar sig på de förmågor och kunskaper som du visat på lektioner; vid genomgångar, diskussioner i helklass och i grupp, vid planering och genomförande av undersökning samt tillhörande dokumentation i form av en rapport. Kursen avslutades med ett skriftligt prov där du kunde visa resonemangs- och begreppsförmåga och även förmågan att ta ställning i olika frågor.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskap
-ta ställning
Du kan med enkla motiveringar diskutera och ta ställning i olika frågor. Du för till viss del diskussionerna framåt.
Du kan med utvecklade motiveringar diskutera och ta ställning i olika frågor. Du för diskussionerna framåt.
Du kan med välutvecklade motiveringar diskutera och ta ställning i olika frågor. Du för diskussionerna framåt och fördjupar/breddar dem.
Begrepp
-beskriva/förklara
Du har grundläggande kunskaper, vilket du visar genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper, vilket du visar genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper, vilket du visar genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Begrepp
-reonemang
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang (hälsa, sjukdom,sexualitet, människokroppens byggnad och funktion).
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang (hälsa, sjukdom,sexualitet, människokroppens byggnad och funktion).
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang (hälsa, sjukdom,sexualitet, människokroppens byggnad och funktion).
Undersökningar
-genomförande
Du kan genomföra undersökningar och bidra till att formulera enkla frågor/planeringar, samt använda utrustningen på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan genomföra undersökningar och formulera enkla frågor/planeringar, som efter någon bearbetning går att arbeta utifrån, samt använda utrustningen på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan genomföra undersökningar och formulera enkla frågor/planeringar, som går att arbeta utifrån, samt använda utrustningen på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
Undersökningar
-slutsatser
Du drar enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller/teorier. Du för enkla resonemang kring resultatets rimlighet och bidrar till att ge förslag till förbättringar.
Du drar utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller/teorier. Du för utvecklade resonemang kring resultatets rimlighet och ger förslag till förbättringar.
Du drar välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller/teorier. Du för välutvecklade resonemang kring resultatets rimlighet och ger förslag till förbättringar.
Kunskap
-förmedla/dokumentation
Du kan i huvudsak använda dina kunskaper för att skapa enkla texter/framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp. Din dokumentation är enkel.
Du kan relativt väl använda dina kunskaper för att skapa utvecklade texter/framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp. Din dokumentation är utvecklad.
Du kan använda dina kunskaper för att skapa välutvecklade texter/framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp. Din dokumentation är välutvecklad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: