Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sammanställning av NP i Sv år 3, vt 2020.

Skapad 2020-02-28 15:38 i Esperedsskolan Halmstad
Sammanställning av resultaten på nationella proven i svenska i år 3 Vt-20.
Grundskola 3 Svenska
Delprovsresultat
Grön markering visar att eleven har nått kravnivån för delprovet
Delprov B, C, D, E
läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Delprov B (skönlitterär text) - läsa bekanta och elevnära texter ... /och eleven visar/ grundläggande läsförståelse.
B Kravnivå 13/18 Ditt resultat:
Delprov C (faktatext) - läsa bekanta och elevnära texter ... /och eleven visar/ grundläggande läsförståelse.
C Kravnivå 13/18 Ditt resultat:
Delprov D (högläsning och återberätta) - läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt - återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt som visar att eleven har grundläggande läsförståelse
D
Delprov E (samtal om text) - kommentera några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt som visar att eleven har grundläggande läsförståelse - föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter
E
Delprov F
formulera sig och kommunicera i ... skrift anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Delprov F (skriva berättelse) - skriva berättande texter med [en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling] tydlig inledning, handling och avslutning
F
Delprov G
... följa språkliga normer
Delprov G (språkriktighet i berättelsen) - använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
G
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: