Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Er 10 - Matematik år 3 Vt-20

Skapad 2020-02-28 15:44 i Esperedskolan Halmstad
Bedömning av matematik i år 3.
Grundskola 3 Matematik

Vi kommer att bedöma att du kan detta i slutet av år 3.
Vi kommer att:
* gemensamt gå igenom och diskutera varje enskilt moment.
* arbeta i arbetsbok och använda alternativa sätt att träna de olika momenten.

Matematik

  • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
  • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Grund
Utmaning
Skriftliga räknemetoder addition
Du kan använda dig av räknemetoder som talsorterna för sig eller algoritmer i addition.
Du är säker på hur man räknar talsorterna för sig eller hur man räknar i en algoritm utan minnessiffra.
Du är säker på hur man räknar i en algoritm med minnessiffra.
Skriftliga räknemetoder subtraktion
Du kan använda dig av räknemetoder som talsorterna för sig eller algoritmer i subtraktion.
Du är säker på hur man räknar talsorterna för sig eller hur man räknar i en algoritm utan växling.
Du är säker på hur man räknar i en algoritm med växling.
Positionssystemet
Du ska kunna läsa, skriva och storleksordna tal inom talområdet 0 - 200.
Du kan läsa, skriva och storleksordna tal upp till 200.
Du har en god uppfattning av talens värde även i ett större talområde.
Bråk
Du kan dela upp helheter i enkel bråkform. Du ska kunna förstå begreppen hel, halv, fjärdedel, tredjedel och andra bråkdelar när det gäller del av hel.
Geometri
Du kan enkelt beskriva de olika egenskaperna hos geometriska figurer. t.ex. fyrhörning, triangel, cirkel, klot, cylinder och rätblock. Du kan göra enkla jämförelser mellan figurerna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: