👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig taluppfattning VT åk 2

Skapad 2020-03-03 14:17 i Hertingsskolan Falkenberg
Skolverkets bedömningstöd i taluppfattning, muntliga uppgifter för vårterminen åk 2.
Grundskola 2 Matematik

Skolverkets bedömningsstöd för taluppfattning för åk 2 vt 20

Muntliga uppgifter (taluppfattning)

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
Talraden: Ramsräkna
Lägsta nivå, mellannivå
Räkna tills jag säger stopp. Räknar eleven till 100 är det godtagbart för denna nivå.
Räkna tills jag säger stopp. Räknar eleven till 115 är det godtagbart för denna nivå.
Talraden: Räkna uppåt
Alla nivåer
Börja på 26 och fortsätt räkna tills jag säger stopp. Stoppa vid 40.
Börja på 79 och fortsätt tills jag säger stopp. Stoppa vid 101.
Börja på 996 och fortsätt räkna tills jag säger stopp. Stoppa vid 1007.
Talraden: Räkna nedåt
Alla nivåer
Räkna nedåt från 15. Stoppa vid 0.
Räkna nedåt från 28. Stoppa vid 19.
Räkna nedåt från 314. Stoppa vid 295.
Talraden: Efter
Alla nivåer
Vilket tal kommer efter a) 39 b) 76
Vilket tal kommer efter a) 89 b) 199
Vilket tal kommer efter a) 859 b) 1389
Talraden: Före
Alla nivåer
Vilket tal kommer före a) 29 b) 34
Vilket tal kommer före a) 89 b) 120
Vilket tal kommer före a) 200 b) 1000
Talraden: Stegräkning
Alla nivåer
Räkna 10 steg/hoppa 10 steg i taget. Börja på 0. Räknar eleven till 100 är det godtagbart för denna nivå.
Räkna 5 steg/hoppa 5 steg i taget. Börja på 0. Räknar eleven till 50 är det godtagbart för denna nivå.
Räkna 10 steg/hoppa 10 steg i taget. Börja på 112. Räknar eleven till 172 är det godtagbart för denna nivå.
Antalskonstans
Lägre nivå (Mellannivå och högre nivå prövas inte om eleven redan visat detta under ht åk 1.)
Ta fram 6 föremål i samma storlek. Lägg dem tätt tillsammans. Hur många är det? Sprid ut de 6 föremålen. Hur många är det?
Prövas inte.
Prövas inte.
Uppskattning
Alla nivåer
Använd 11 dolda föremål. Här under har jag gömt föremål. Du kommer att få se dem en kort stund och sen ska du säga hur många du tror att det är.
Använd 18 dolda föremål. Här under har jag gömt föremål. Du kommer att få se dem en kort stund och sen ska du säga hur många du tror att det är.
Vilket tiotal är närmast 59? Vilket hundratal är närmast 375? Vilket tusental är närmast 2089?
Minskning
Alla nivåer
Säg en räknehändelse som passar 5-2. Hur mycket är 9-7?
Säg en räknehändelse som passar till 15-4. Hur mycket är 19-17?
Säg en räknehändelse som passar till 31-7. Hur mycket är 52-49?
Fler/färre
Alla nivåer
Ta fram 13 föremål. Här är 13 föremål. Hur många är det om det är 3 fler? Här är 13 föremål. Hur många är det om det är 3 färre?
Ta fram 15 föremål. Här är 15 föremål. Hur många är det om det är 8 fler. Här är 15 föremål. Hur många är det om det är 6 färre?
Hur mycket är 7 fler än 34? Hur mycket är 6 färre än 53?
Uppdelning av tal
Alla nivåer
Göm föremål i din hand. Antal mellan 4-10. För t.ex. talet 6. Här har jag 6 föremål. Göm 3 föremål. Visa 3 föremål. Hur många har jag gömt?
Göm föremål i t ex i din hand. Antal mellan 10-19. För t.ex. talet 11. Här har jag 11 föremål. Göm 6 föremål. Visa 5 föremål. Hur många har jag gömt?
Oscar har 20 kr. Han ger 4 kr till Anna. Då har de lika mycket. Hur många kronor hade Anna från början?
Hälften/Dubbelt
Alla nivåer
Vad är hälften av 6? Lisa är 5 år. Emir är dubbelt så många år som Lisa. Hur många år är Emir? Vad är dubbelt så mycket som 4?
Vad är hälften av 12? Vad är hälften 50? Vad är dubbelt så mycket som 100? Vad är dubbelt så mycket som 100? Vad är dubbelt så mycket som 15?
Förklara vad hälften betyder. Förklara vad dubbelt betyder.