Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt åk 6

Skapad 2020-03-04 14:05 i Stenkulan Lerum
Grundskola 6 Samhällskunskap
På väg att nå måluppfyllelse
E
C
A
Du ska veta att det finns lagar och regler och hur de skiljer sig åt
Du kan ange en tydlig skillnad mellan lagar och regler
Du kan ange några tydliga skillnader mellan lagar och regler. Du gör det med hjälp av något exempel
Du kan ange några tydliga skillnader mellan lagar och regler. Du gör det med hjälp av flera exempel.
Samhällets behov av lagstiftning samt några olika lagar och påföljder
Du resonerar kring varför lagar behövs och kan ge någon anledning.
Du resonerar kring varför lagar behövs genom att föra fram några argument som förklaras med längre samband
Du resonerar kring varför lagar behövs genom att föra fram flera argument som förklaras med längre samband
Du ska känna till den rättsliga processen.
Du kan något om hur det går till från det att ett brott begås till dess att ett straff utdelas. När du beskriver använder du dig av några begrepp
Du kan något om hur det går till från det att ett brott begås till dess att ett straff utdelas. När du beskriver använder du dig av flera begrepp
Du kan något om hur det går till från det att ett brott begås till dess att ett straff utdelas. När du beskriver använder du dig av många begrepp
Du ska känna till orsaker till varför brott begås
Du kan ge något exempel på orsaker till att brott begås
Du kan ge några exempel på orsaker till att brott begås
Du kan ge flera exempel på orsaker till att brott begås
Du ska känna till konsekvenser av brott för individen och samhället.
Du kan ge förslag på någon konsekvens av att människor begår brott och resonera kring dessa på ett enkelt sätt. Du kan se det ur något perspektiv.
Du kan ge förslag på några konsekvenser av att människor begår brott och resonera kring dessa på ett utvecklat sätt. Du kan se det ur några perspektiv.
Du kan ge förslag på flera konsekvenser av att människor begår brott och resonera kring dessa på ett välutvecklat sätt. Du kan se det ur flera perspektiv. (brottsoffret, brottslingen och samhället)
Begreppsanvändning
Du använder få begrepp i dina resonemang och förstår dess betydelse
Du använder flera begrepp i dina resonemang och förstår dess betydelse
Du använder många begrepp i dina resonemang och förstår dess betydelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: