Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemiska beräkningar stökiometri

Skapad 2020-03-09 11:15 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Diagnos kap 3
Gymnasieskola Kemi

Matrisen visar din kunskapsnivå i avsnittet stökiometri

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Kunskaper om kemins begrepp, modeller och teorier kopplade till kemisk bindning.
Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från kursens delområde. Eleven använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera kemiska samband.
Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från kursens delområde. Eleven använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera kemiska samband.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från kursens delområde. Eleven använder dessa med säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva kemiska samband.
Ny aspekt
Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor.
Eleven analyserar och söker svar på enkla frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat.
Eleven analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat.
Eleven analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta och nya situationer med gott resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: