Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En el restaurante - Colores 8

Skapad 2020-03-09 12:44 i Slättängsskolan Kristianstad
Matrisen hör till kapitel 4, Colores 8.
Grundskola 7 – 9

I arbetsområdet så har vi behandlar ord och uttryck för att gå på restaurang, verbet querer, repetition av futurum och lite om mat och matvanor i Spanien. Eleverna har recenserat restauranger och själva formulerat en presentation av en restaurang i en app. Dessutom har eleverna skrivit och spelat upp en dialog i mindre grupp.

Rubrik 1

En el resturante
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Läsa (+ strategier)
Du förstår det mest väsentliga i enkla texter och dialoger i skrift där man beskriver maträtter, bedömer restauranger och beställer mat. Du kan välja och använda någon strategi för läsning.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i enkla texter och dialoger i skrift där man beskriver maträtter, bedömer restauranger och beställer mat. Du kan välja och använda strategier för läsning.
Du förstår helheten och väsentliga detaljer i enkla texter och dialoger i skrift där man beskriver maträtter, bedömer restauranger och beställer mat. Du kan välja och använda strategier för läsning.
Ny aspekt
Lyssna (+ strategier)
Du förstår det mest väsentliga i tydligt tal där man beskriver maträtter, bedömer restauranger och beställa mat. Du kan välja och använda någon strategi för lyssnande.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i tydligt tal där man beskriver maträtter, bedömer restauranger och beställer mat. Du kan välja och använda strategier för lyssnande.
Du förstår helheten och väsentliga detaljer i tydligt tal där man beskriver maträtter, bedömer restauranger och beställer mat. Du kan välja och använda strategier för lyssnande.
Ny aspekt
Skriva (+ strategier)
Du kan skriva enkla och begripliga texter och dialoger där du beskriver maträtter, bedömer restauranger och beställer mat. Du kan välja och använda någon strategi i din skrivprocess.
Du kan skriva enkla, relativt tydliga och till viss del sammanhängande texter och dialoger där du beskriver maträtter, bedömer restauranger och beställer mat. Du kan välja och använda olika strategier i din skrivprocess.
Du kan skriva enkla, relativt tydliga och relativt sammanhängande texter och dialoger där du beskriver maträtter, bedömer restauranger och beställer mat. Du kan välja och använda olika strategier i din skrivprocess.
Ny aspekt
Tala (+ strategier)
I samtal/interaktion med andra kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Du kan välja och använda någon strategi som löser språkliga problem.
I samtal/interaktion med andra kan du uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Du kan välja och använda olika strategier som löser språkliga problem.
I samtal/interaktion med andra kan du uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Du kan välja och använda olika strategier som löser språkliga problem.
Ny aspekt
Välja och använda olika texter och talat språk från olika medier
Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär från olika medier samt med viss relevans använda det när du skriver själv - i t ex projektet.
Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär från olika medier samt på ett relevant sätt använda det när du skriver själv - i t ex projektet.
Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det när du skriver själv - i t ex projektet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: