Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eget designarbete

Skapad 2020-03-10 10:21 i Färsingaskolan Sjöbo
Matris utifrån kunskapskrav
Grundskola 7 – 9 Slöjd

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Att ta och hantera Instruktioner (arbetsprocesser)
Arbetar med handledning efter lärarens genomgångar och givna instruktioner.
Arbetar efter givna instruktioner och tar delvis egna initiativ under slöjdprocessen
Använder tidigare kunskaper och färdigheter i nya situationer, löser problem under hela slöjdprocessen
Ny aspekt
Självständighet Ansvarstagande Uthållighet (arbetsprocesser)
Tar ansvar för sitt slöjdarbete. Visar under slöjdprocessen ambition att slutföra det. Kan med handledning gå vidare när problem uppstår
Tar eget ansvar för slöjdarbetet och driver det framåt. Löser mestadels de problem som uppstår. Slutför arbetet med gott resultat
Tar stort ansvar för att driva slöjdarbetet framåt. Löser problem på ett välutvecklat sätt. Arbetar självständigt och kan ompröva tidigare beslut. Slutför arbetet med ett noggrant resultat
Ny aspekt
Hantera verktyg, redskap och material
Har grundläggande kunskaper om verktyg, redskap och material Behöver handledning för att hantera dem på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Väljer och hanterar själv verktyg redskap och material på ett i huvudsak korrekt sätt.
Väljer och hanterar verktyg, redskap och material på ett välutvecklat och medvetet sätt.
Ny aspekt
Slöjdspecifika begrepp
Använder ibland slöjdspecifika ord.
Använder mestadels slöjdspecifika ord.
Använder alltid slöjdspecifika ord.
Ny aspekt
Hantverkstekniker
Behärskar med handledning grundläggande kunskaper i olika hantverkstekniker
Behärskar en rad hantverkstekniker och kommer med förslag till egna lösningar
Behärskar många hantverkstekniker och kommer med kloka förslag till lösningar
Ny aspekt
Planera, värdera och utvärdera (arbetsprocesser)
Eleven kan bidra till att utveckla idéer med hjälp av tillgängligt inspirationsmaterial. Planerar, bedömer och utvärderar med handledning sitt arbete
Eleven kan utveckla idéer med hjälp av tillgängligt inspirationsmaterial. Gör en egen planering, bedömer och utvärderar själv sitt arbete
Eleven utvecklar idéer och söker själv inspiration samt planerar noggrant. Värderar sin insats och sitt arbete. Gör en utvärdering och drar kloka slutsatser
Ny aspekt
Bedöma slöjdföremåls kulturella, estetiska och miljömässiga uttryck
Kan med handledning föra enkla resonemang kring miljötänk,trender och personligt uttryck.
Kan föra utvecklade resonemang kring miljötänk, trender och personligt uttryck.
Kan föra välutvecklade resonemang kring miljötänk, trender och personligt uttryck.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: