Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1-3 (Anpassad)

Skapad 2020-03-10 10:53 i Byskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Anpassad matris för svenska till år 1-3 utifrån enskild elev.
Grundskola 1 – 3 Svenska

Målet med undervisningen är att utveckla din förmåga att läsa, skriva och tala det svenska språket. Med matrisens hjälp följer vi upp hur långt du kommit i din utveckling när det gäller svenska. Matrisen visar relevanta mål utifrån din kunskapsnivå.

Svenska åk 1-3 (Anpassad)

Läsa
Kan skilja på bokstäver och siffror.
Kan känna igen enstaka bokstäver.
Kan känna igen enkla elevnära ord.
Kan rita en bild till en enkel text.
Kan lyssna på en enkel text och återberätta innehållet utifrån en mall.
Kan lyssna på en enkel text och återberätta innehållet utan mall.
Skriva
Kan skriva ditt namn i rätt skrivriktning.
Vet att det finns tal till text på iPad.
Kan skriva med hjälp ut av tal till text.
Kan skriva en enkel text till en bild med hjälp.
Kan skriva korta ord på iPad med tangentbord.
Vet att en mening börjar med stor bokstav, har mellanrum mellan orden och slutar med en punkt.
Tala
Kan lyssna, komma ihåg och genomföra en uppgift när läraren ger den enskilt.
Kan berätta för en lärare om något du varit med om.
Kan lyssna utan att avbryta när en lärare pratar.
Kan med hjälp av bilder berätta en historia.
Kan lyssna på sagor, myter och faktatext i form av bilderböcker via inläsningstjänst.
Kan hålla en muntlig presentation om en leksak.
Språkbruk
Förstår att det du säger kan uppfattas olika beroende på tonfall och röstläge.
Kan använda en sökmotor med hjälp av tal till text.
Kan källkritiskt granska en bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: