Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bakning & redskap

Skapad 2020-03-10 11:01 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 8 Hem- och konsumentkunskap
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Aspekt 1
Jäsmedel
Du har ännu inte visat att du har kännedom om vilka olika jäsmetoder som finns.
Du vet att det finns olika metoder för jäsning och vilka de olika medlen är, men är osäker på vilka som är kemiska och vilka som är biologiska
Du har visat att du har kännedom om de olika jäsmetoder som finns och kan skilja på vilka som är kemiska och biologiska.
Du har visat att du har kännedom om de olika jäsmetoder som finns och kan skilja på vilka som är kemiska och biologiska.Du har även visat att du har kunskap om vilka egenskaper de olika jäsmedlen har.
Ny aspekt
Tekniska redskap (ugn, elvisp, stavmixer mm)
Du har ännu inte visat att du behärskar ugnen, elvisp, mixer mm som ett redskap (varken funktionellt eller ur säkerhetsperspektiv)
Du hanterar ett fåtal av de tekniska redskapen vi använder, våga prova de andra också och tänk på att det ska användas på både säkert och funktionellt sätt utifrån de olika moment vi arbetar med.
Du hanterar de flesta tekniska redskapen på ett säkert och funktionellt sätt utifrån de olika moment vi arbetar med.
Du visar i ditt praktiska arbete att du kan använda dig av samtliga tekniska redskap på ett säkert och funktionellt sätt utifrån de olika moment vi arbetar med.
Ny aspekt
Deg/smet
Du har ännu inte visat att du kan hantera en deg eller en smet. Antingen har du varit frånvarande eller låtit någon annan genomföra gruppens moment.
Du försöker få ihop deg/smet enligt anvisningar, men det tar tid och resultatet varierar.
Du får oftast ihop en bra deg/smet enligt anvisningar och visar att du kan hantera dem, men vågar inte riktigt göra de anpassningar som krävs för optimalt resultat.
Du hanterar både deg och smet på ett tillfredställande sätt oavsett om det är för bakning eller matlagning.. Du kan avgöra om anpassningar i receptet behöver göras för att konsistensen ska bli rätt.
Ny aspekt
Redskap
Du har ännu inte visat att du kan hantera de manuella redskap som används vid bakning.
Du använder de redskap du hittar för att lösa uppgiften. Detta gör att resultatet kan variera och momenten ofta tar längre tid än nödvändigt då de redskap du använder inte alltid är avsedda att användas till de momenten.
Du försöker använda dig av rätt redskap, och oftast blir det helt rätt, men du är fortfarande något osäker på hur alla används och benämns.
Du kan skilja på de olika manuella redskap som används vid bakning. Du använder rätt namn på dem, kan motivera varför du väljer olika redskap till olika moment och du använder dem på ett säkert och funktionellt sätt anpassat till uppgiften.
Ny aspekt
gräddning
Du har ännu inte visat att du kan avgöra när en deg eller smet är färdiggräddad.
Du är osäker på om och när en deg eller smet är färdiggräddad. Du har inte riktigt koll på hur du kan kontrollera om något är klart eller ej.
Du kan oftast avgöra om en deg eller smet är färdiggräddad. Du försöker använda dig av olika metoder för att avgöra om gräddningen är klar, men ibland blandar du ihop de olika metoderna för deg och smet.
Du kan lätt och smidigt med olika metoder avgöra om en smet eller deg är färdiggräddad och kan förklara varför de är det.
Ny aspekt
Anpassa och jämföra recept
Du har ännu inte visat att du kan anpassa och jämföra recept.
Du behöver hjälp med hur du kan anpassa utifrån olika förutsättningar och vilka faktorer du ska titta på när du jämför recept.
Du anpassar utifrån de vanligaste specialkosterna, men behöver stöd när flera olika förutsättningar påverkar. Du tittar på enstaka faktorer när du jämför recept.
Du anpassar med lätthet olika recept efter de förutsättningar som råder oavsett om det gäller ingredienser eller allergier/specialkost. Du tittar på flera olika faktorer när du jämför recept.
Ny aspekt
Måttenheter
Du har ännu inte visat att du behärskar de olika måttenheterna
Du vet vilka de olika måttenheterna är men är osäker på vilken som är vilken och hur många ml som ryms i dem.
Du vet vilka de olika måttenheterna är och hur mycket som ryms i dem, men får tänka till när du ska räkna om och använda andra mått.
Du vet vilka de olika måttenheterna är och hur mycket som ryms i dem. Du kan räkna om och använda andra mått än de som står.
Ny aspekt
Ord och begrepp
Du använder i nuläget inga eller ett fåtal ämnesspecifika ord och begrepp, utan frågar efter och använder t.ex. “en sån där” eller benämner moment som “såhär”
Du använder ett flera ämnesspecifika ord och begrepp men får inte alltid in dem i rätt sammanhang, och visar därmed att du ännu inte har full förståelse för deras innebörd.
Du använder många ämnesspecifika ord och begrepp och visar oftast att du har förståelse för deras innebörd på sättet du använder dem, då du sätter dem i rätt sammanhang.
Du använder alltid ämnesspecifika ord och begrepp, du sätter dem i rätt sammanhang och du visar att du har förståelse för deras innebörd på sättet du använder dem. Detta gör att ditt praktiska arbete flyter på då du inte behöver söka information om vad olika saker betyder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: