Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moderna språk Tyska Årskurs 9

Skapad 2020-03-10 20:09 i Lorensberga 7-9 Ludvika
Bedömningsmatris i Moderna språk
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval

Bedömningsmatris i tyska

F
Når ej kunskapskrav
Kunskapskrav för E
Kunskapskrav för D
Kunskapskrav för C
Kunskapskrav för B
Kunskapskrav för A
Läsförståelse
  • M2  E 9
Når för närvarande ej kunskapskraven
Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om välbekanta ämnen. Du förstår det viktigaste i en text, men har svårt att uppfatta detaljer.
Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande. Du förstår det viktigaste i en text. Du uppfattar tydliga detaljer.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande. Du förstår både helhet och detaljer i texterna.
Hörförståelse
  • M2  4-9
  • M2  E 9
Når för närvarande ej kunskapskraven
Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om välbekanta ämnen. Du förstår det viktigaste i tydligt talat språk i lugnt tempo
Eleven kan förstå enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om välbekanta ämnen. Du förstår det mesta i tydligt talat språk i lugnt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om välbekanta ämnen Du förstår både helhet och detaljer i tydligt talat språk i lugnt tempo.
Tala
Formulera sig och kommunicera i tal
  • M2  4-9
  • M2  4-9
Når för närvarande ej kunskapskraven
Eleven klarar även enkla strategier för att göra sig förstådd. Kan formulera egna enkla meningar. I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser. Du kan uttrycka dig muntligt med enkla ord och meningar.
Eleven har några enkla strategier för att göra sig förstådd. Kan formulera korrekta enkla meningar. I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser. Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Eleven har flera strategier för att göra sig förstådd. Kan formulera egna korrekta meningar och använder även detaljer i sina formuleringar. I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser. Du kan uttrycka dig muntligt på ett effektivt sätt, med detaljerade meningar och fraser.
Skriv
Når för närvarande ej kunskapskraven
Eleven kan i skriftliga framställningar av olika slag formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser. Du kan uttrycka dig skriftligt på ett enkelt och begripligt sätt.
Eleven kan i skriftliga framställningar av olika slag formulera sig med korrekta enkla meningar på ett mycket enkelt och begripligt sätt med vanliga ord och fraser. Du kan uttrycka dig skriftligt på ett enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande sätt.
Kan formulera egna korrekta meningar och använder även detaljer i sina formuleringar på ett enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser. Du kan uttrycka dig skriftligt på ett enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande sätt.
Rättstavning
Når för närvarande ej kunskapskraven
Du har lärt dig de nya reglerna, känner skillnad mellan gemener och versaler men använder dem inte på ett korrekt sätt.
Du har lärt dig de nya reglerna, känner skillnad mellan gemener och versaler och använder dem i huvudsak på ett korrekt sätt.
Du har lärt dig de nya reglerna, känner skillnad mellan gemener och versaler och använder dem på ett korrekt sätt.
Ordkunskap
Når för närvarande ej kunskapskraven
Du har lärt dig en del nya ord men har en del luckor i ordförrådet.
Du har lärt dig nya ord och har få luckor i ordförrådet.
Du har lärt dig många nya ord och har inga luckor eller någon enstaka lucka i ordförrådet.
Grammatik /Verbböjning
Når för närvarande ej kunskapskraven
Du kan alla verbets böjningsformer, bestämda och obestämda artikel och grammatiska regel men använder dem inte på ett korrekt sätt.
Du kan alla verbets böjningsformer, bestämda och obestämda artikel och grammatiska regel och använder dem i huvudsak på ett korrekt sätt.
Du kan alla verbets böjningsformer, bestämda och obestämda artikel och grammatiska regel och använder dem på ett korrekt sätt.
inlämningsuppgift
Självständigt arbete
Når för närvarande ej kunskapskraven
Eleven klarar att använda sig av någon strategi för att skriftligt med viss relevans göra en egen produktion. Eleven klarar också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. Du läser dina läxor, kan oftast ord och fraser så att de är begripliga.
Eleven klarar att använda sig av någon strategier för att skriftligt göra en egen relevant produktion. Eleven klarar också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. Du läser dina läxor, kan oftast det mesta med rätt stavning och grammatik.
Eleven klarar att använda sig av någon strategier för att skriftligt göra en relevant och ett effektivt sätt en egen produktion. Eleven klarar också göra mer översiktliga jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. Du läser dina läxor, kan oftast det mesta med rätt stavning, stor bokstav på substantiv och rätt bestämd artikel.
Realia
Kunskap om länder där språket talas
  • M2  E 9
Når för närvarande ej kunskapskraven
Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: