Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärandematris Religion Abrahamitiska religionerna åk 4

Skapad 2020-03-11 09:37 i Engelbrektsskolan Stockholm Grundskolor
Kunskaper i religionerna judendom, kristendom och islam.
Grundskola 4 Religionskunskap

Lärandematris Religion Abrahamitiska religionerna.

------------------------>
------------------------>
------------------------>
Kunskaper
kan ge exempel på en helig plats, ritual och levnadsregel inom var och en av de abrahamitiska religionerna.
kan ge exempel på en helig plats, ritual och levnadsregel inom var och en av de abrahamitiska religionerna och redogöra för minst två av dem.
kan ge exempel på en helig plats, ritual och levnadsregel inom var och en av de abrahamitiska religionerna och redogöra för minst tre av dem varav en mer fördjupat.
grundläggande
goda
mycket goda
Resonemang likheter och skillnader
kan resonera om minst en likhet och skillnad, vilka de är och varför, mellan minst två av de abrahamitiska religionerna.
kan resonera om minst två likheter och skillnader, vilka de är och varför, mellan minst två av de abrahamitiska religionerna.
kan resonera om minst två likheter och skillnader, vilka de är och varför, mellan alla tre av de abrahamitiska religionerna.
enkla
utvecklade
välutvecklade
Enkla samband
kan ge exempel på hur en tankegång inom någon av religionerna märks i ritualer eller levnadsregler.
kan ge exempel på hur en tankegång inom någon av religionerna märks i ritualer eller levnadsregler.
kan ge exempel på hur en tankegång i någon av religionerna märks i ritualer eller levnadsregler.
Resonemang livsfrågor
kan ge exempel på en livsfråga och utifrån den resonera kring minst en anledning hur religionen kan ha för betydelse för en människa i den livsfrågan.
kan ge exempel på en livsfråga och utifrån den resonera kring minst två anledningar hur religionen kan ha för betydelse för en människa i den livsfrågan.
kan ge exempel på en livsfråga och utifrån den resonera kring flera anledningar vad religionen kan ha för betydelse för en människa i den livsfrågan.
enkla/till viss del
utvecklade/för
välutvecklade/breddar och fördjupar
Resonemang och reflektion om moraliska frågor
kan utgå från en moralisk fråga, fundera på och resonera om vad som är rätt eller fel att göra, samt en för eller nackdel med den handlingen.
kan utgå från en moralisk fråga, fundera på och resonera om vad som är rätt eller fel att göra, samt minst en för- och nackdel med den handlingen.
kan utgå från en moralisk fråga, fundera på och resonera om vad som är rätt eller fel att göra, samt minst två för- och nackdelar med den handlingen.
enkla/i huvudsak
utvecklade/för framåt
välutvecklade/fördjupar och breddar
Begrepp
förstår och använder några av begreppen som hör till arbetsområdet.
förstår och använder flera av begreppen som hör till arbetsområdet.
förstår och använder många av begreppen som hör till arbetsområdet.
i huvudsak
relativt väl
väl
Information och källor
kan söka information om någon av de abrahamitiska religionerna med hjälp av olika typer av källor och kan motivera valet av källa.
kan söka information om någon av de abrahamitiska religionerna med hjälp av olika typer av källor och kan motivera valet av källa.
kan söka information om någon av de abrahamitiska religionerna med hjälp av olika typer av källor och kan motivera valet av källa.
i huvudsak fungerande sätt /enkla
fungerande sätt /utvecklade
väl fungerande sätt /välutvecklade
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: