Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text

Skapad 2020-03-12 21:00 i Fontinskolan Kungälv
En lärandematris för att skriva berättande texter i svenska.
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk

När man skriver en berättande text kan man använda sig av olika sätt och strategier för att skriva och utveckla sin text.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rubrik
Jag har en rubrik.
Jag har en passande rubrik.
Jag har en tydlig och passande rubrik.
Inledning
Min text har en inledning.
Min text har en tydlig inledning.
Min text har en tydlig och intressant inledning.
Handling och röd tråd
Jag räknar upp händelser och det går till viss del att förstå texten.
Nästan alla händelser i min text hänger ihop och det går att förstå texten.
Alla händelser i min text hänger ihop och det är enkelt att förstå texten.
Avslutning
Min text har en avslutning.
Min text har en tydlig avslutning.
Min text har en tydlig och utvecklad avslutning.
Styckeindelning
Jag har minst tre stycken.
Jag har minst fem stycken.
Jag har nya stycken där det passar.
Meningar och sambandsord
Jag skriver korta meningar som går att förstå.
Jag skriver längre meningar som går att förstå.
Jag skriver långa meningar som är enkla att förstå.
Variation
Mina meningar börjar ofta på samma sätt.
Mina meningar börjar på några olika sätt.
Mina meningar börjar på några olika sätt och jag använder många olika ord.
Stor bokstav och skiljetecken
Jag har ganska ofta stor bokstav och rätt skiljetecken.
Jag har nästan alltid stor bokstav och rätt skiljetecken. Jag tänker på stor bokstav även vid namn.
Jag har alltid stor bokstav och rätt skiljetecken. Jag tänker på stor bokstav även vid namn.
Stavning
Jag stavar mer än hälften av orden rätt.
Jag stavar de flesta orden rätt.
Jag stavar alla orden rätt.
Tempus/tidsform
Det finns verb i min text.
Verben i min text står oftast i rätt tempus.
Verben i min text står alltid i rätt tempus.
Dialog
Min text innehåller dialog.
Min text innehåller dialog och skrivs med hjälp av talstreck eller direkt anföring.
Min text innehåller dialog och skrivs med hjälp av talstreck eller direkt anföring. Jag varierar mina anföringsverb.
Personbeskrivning
Min text har minst en personbeskrivning.
Min text har minst en personbeskrivning som ger en tydlig bild av karaktären.
Min text har flera personbeskrivningar som ger tydliga bilder av karaktärerna.
Miljöbeskrivning
Min text har minst en miljöbeskrivning.
Min text har minst två miljöbeskrivningar som ger en tydlig bild av var berättelsen utspelar sig.
Min text har flera miljöbeskrivningar som ger en tydlig och detaljerad bild av miljön.
Känslobeskrivning
Min text har minst en känslobeskrivning.
Min text har minst två känslobeskrivningar som gör så att läsare förstår hur karaktären/karaktärerna känner sig.
Min text har många känslobeskrivningar som gör så att läsare får en tydlig bild av hur karaktären/karaktärerna känner sig.
Läsa igenom
Jag läser ibland igenom det jag skrivit innan jag lämnar in.
Jag läser ofta igenom det jag skrivit innan jag lämnar in.
Jag läser alltid igenom det jag skrivit innan jag lämnar in.
Ta hjälp
Jag ber ibland någon annan att läsa igenom det jag har skrivit innan jag lämnar in.
Jag ber ofta någon annan att läsa igenom det jag har skrivit innan jag lämnar in.
Jag ber alltid någon annan att läsa igenom det jag har skrivit innan jag lämnar in.
Bearbeta och utveckla
Jag förbättrar min text med hjälp av tips från någon annan eller om jag upptäcker något själv.
Jag gör någon förbättring innan jag lämnar in min text.
Jag gör förbättringar innan jag lämnar in min text.
Ge respons
Jag kan säga något som är bra eller kan förbättras i en text, t.ex. stavning eller meningsbyggnad.
Jag kan säga något som är bra eller kan förbättras i en text, t.ex. stavning eller meningsbyggnad. Jag kan också säga något om innehållet och motivera varför det är bra eller kan förbättras.
Jag kan säga flera saker som är bra eller kan förbättras i en text, t.ex. stavning eller meningsbyggnad. Jag kan också säga saker om innehållet och motivera varför det är bra eller kan förbättras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: