Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft, vatten och mark/jord

Skapad 2020-03-12 22:43 i Sävar skola Umeå
Luft, vatten och mark/jord
Grundskola 7 Kemi

Rubrik 1

Examinationer
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Laboration
Eleven genomför undersökningar om luft och vatten och bidrar till att formulera enkla frågeställningar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier. Eleven gör enkel dokumentation av undersökningarna.
Eleven genomför undersökningar om luft och vatten och formulerar enkla frågeställningar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med koppling till kemiska modeller och teorier. Eleven gör utvecklad dokumentation av undersökningarna.
Eleven genomför undersökningar om luft och vatten och formulerar enkla frågeställningar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier. Eleven gör välutvecklad dokumentation av undersökningarna.
Prov
Eleven kan diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer fakta från värderingar och kan formulera ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer fakta från värderingar och kan formulera ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven kan diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer fakta från värderingar och kan formulera ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: