Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MALMAL02

Skapad 2020-03-16 14:26 i Torsbergsgymnasiet Hälsinglands utbildningsförbund, GY
Gymnasieskola 2

Ämnets syfte Undervisningen i ämnet matlagningskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att yrkesmässigt laga mat med moderna och traditionella hantverksmetoder

E
C
A
Planera och organisera
Förmåga att planera och organisera matlagning inom olika verksamhetsområden.
Eleven planerar och organiserar i samråd med handledaren matlagning.
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledaren matlagning.
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledaren matlagning.
Hantverk & Metoder
Förmåga att tillaga välsmakande och estetiskt tilltalande anrättningar utifrån trend och tradition
Eleven tillagar metodiskt, hantverksmässigt och i samråd med handledaren maträtter med tillfredsställande kvalitet när det gäller smak och utseende.
Eleven tillagar metodiskt, hantverksmässigt och efter samråd med handledaren maträtter med tillfredsställande kvalitet när det gäller smak och utseende.
Eleven tillagar metodiskt, hantverksmässigt och efter samråd med handledaren maträtter med god kvalitet när det gäller smak och utseende.
Metoder
Förmåga att använda, för yrket grundläggande metoder
I arbetet använder eleven med visst handlag vanliga grundläggande metoder,
I arbetet använder eleven med gott handlag vanliga grundläggande metoder,
I arbetet använder eleven med mycket gott handlag vanliga grundläggande metoder.
Verktyg och maskiner
Förmåga att använda och vårda redskap, maskiner och annan utrustning.
I arbetet använder eleven med visst handlag vanliga grundläggande metoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämpliga för uppgiften. Eleven utför arbetet inom givna tidsramar.
I arbetet använder eleven med gott handlag vanliga grundläggande metoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämpliga för uppgiften. Eleven utför arbetet inom givna tidsramar.
I arbetet använder eleven med mycket gott handlag vanliga grundläggande metoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämpliga för uppgiften. Eleven utför arbetet inom givna tidsramar.
Allergi- och specialkoster
Eleven tillagar även i samråd med handledare allergi- och specialkoster. I arbetet kombinerar eleven med viss säkerhet råvaror med hänsyn tagen till ekonomi och näringsinnehåll.
Eleven tillagar även efter samråd med handledare allergi- och specialkoster. I arbetet kombinerar eleven med viss säkerhet råvaror med hänsyn tagen till ekonomi och näringsinnehåll.
Eleven tillagar även efter samråd med handledare allergi- och specialkoster. I arbetet kombinerar eleven med säkerhet råvaror med hänsyn tagen till ekonomi och näringsinnehåll.
Recept & menyer
Förmåga att utforma recept och menyer för olika verksamheter.
Eleven utformar med handledning recept, matsedlar och menyer .
Eleven utformar med viss säkerhet recept, matsedlar och menyer.
Eleven utformar med säkerhet recept, matsedlar och menye.
Ekonomi och portioner
Kunskaper om ekonomiska konsekvenser vid tillagning och förvaring.
Eleven redogör översiktligt för ekonomiska konsekvenser vid val av råvaror samt deras hantering och förvaring.
Eleven redogör utförligt för ekonomiska konsekvenser vid val av råvaror samt deras hantering och förvaring.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för ekonomiska konsekvenser vid val av råvaror samt deras hantering och förvaring.
Hygien & arbetsmiljö
Förmåga att arbeta på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt.
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar översiktligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar översiktligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar utförligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelse rom hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Hygien & livsmedelslagen
Kunskaper om lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet
När arbetet är utfört utvärderar eleven i samråd med handledaren sitt arbete med hjälp av egenkontroll. Dessutom följer eleven i samråd med handledare upp resultatet av egenkontrollen.
När arbetet är utfört utvärderar eleven efter samråd med handledaren sitt arbete med hjälp av egenkontroll. Dessutom följer eleven efter samråd med handledare upp resultatet av egenkontrollen.
När arbetet är utfört utvärderar eleven efter samråd med handledaren sitt arbete med hjälp av egenkontroll. Dessutom följer eleven efter samråd med handledare upp resultatet av egenkontrollen.
Utvärdering
Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.
När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen. Eleven samarbetar och kommunicerar med viss säkerhet med andra och använder fackspråk.
När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen. Eleven samarbetar och kommunicerar med viss säkerhet med andra och använder fackspråk.
När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Eleven samarbetar och kommunicerar med säkerhet med andra och använder fackspråk.
förståelse för branschen
Förmåga att samarbeta och kommunicera med andra.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han sin egen förmåga med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han sin egen förmåga med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han sin egen förmåga med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: