Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning - grunder 1A

Skapad 2020-03-19 13:28 i Vallonskolan Östhammar
Matrisen behandlar grunder i taluppfattning, men med ett större talområde än det man arbetar i på lågstadiet. Den är gjord utifrån planeringen med samma namn. Nivåerna i matrisen är inte kopplade till betygskriterierna utan en skattningsskala som anges i inledningen.
Grundskola 1 – 9 Matematik

De här matrisen tar upp mål för planering Taluppfattning - grundläggande 1A. Bedömningarna är inte kopplade till betygskriterierna utan visar var du är in din lärprocess på det här området.

Positionssystemet

Alla mål nedan gäller talområdet 0 - 9 999 999 999
1
Har precis börjat med eller testat och kan inte än
2
Jobbar aktivt med detta
3
Klarar vanligen utan hjälp när jobb med bara den typen av uppgifter
4
Jobbar med det som repetition, blandat med andra uppgifter
5
Klara vanligen utan hjälp, även när uppgiften förekommer bland andra typer av uppgifter
6
Är mycket säker på detta, även efter några veckors uppehåll
Du vet vad ett positionssystem är och kan ange position och värde för alla siffror i ett tal.
Du kan ange platsvärdet för alla positioner i talsystemet
Du kan skriva tal i utvecklad form.
Exempel: 254 = 200 + 50 + 4
Du kan skriva tal skrivna i utvecklad form på "vanligt vis".
Exempel: 300 + 7 = 307
Du kan skriva tal visade med pengar eller tiobasmaterial med siffror även om det finns fler än 10 av vissa talsorter.
och < korrekt., "> Du kan jämföra mängder och uttryck och då använda tecknen =, "ej lika med", > och < korrekt.,
Du kan storleksordna heltal
Du kan skriva det största, minsta, näst största och näst minsta tal man kan med ett givet antal siffror.

Tallinjer

1
Har precis börjat med eller testat och kan inte än
2
Jobbar aktivt med detta
3
Klarar vanligen utan hjälp när jobb med bara den typen av uppgifter
4
Jobbar med det som repetition, blandat med andra uppgifter
5
Klara vanligen utan hjälp, även när uppgiften förekommer bland andra typer av uppgifter
6
Är mycket säker på detta, även efter några veckors uppehåll
Du kan läsa av tal på en graderad tallinje, även om inte alla tal är utsatta.
Du kan markera tal på en graderad tallinje, även om inte alla tal är utsatta.
Du kan uppskatta vilket tal som är markerat på en ograderad tallinje, där två tal är utsatta.
Du kan markera ungefärdligt läget av ett tal på en ograderad tallinje där två tal är utsatta.

Avrundning

1
Har precis börjat med eller testat och kan inte än
2
Jobbar aktivt med detta
3
Klarar vanligen utan hjälp när jobb med bara den typen av uppgifter
4
Jobbar med det som repetition, blandat med andra uppgifter
5
Klara vanligen utan hjälp, även när uppgiften förekommer bland andra typer av uppgifter
6
Är mycket säker på detta, även efter några veckors uppehåll
Du kan avrunda till given talsort och då använda tecket "är ungefär lika med" korrekt

Problemlösning

1
Har precis börjat med eller testat och kan inte än
2
Jobbar aktivt med detta
3
Klarar vanligen utan hjälp när jobb med bara den typen av uppgifter
4
Jobbar med det som repetition, blandat med andra uppgifter
5
Klara vanligen utan hjälp, även när uppgiften förekommer bland andra typer av uppgifter
6
Är mycket säker på detta, även efter några veckors uppehåll
Du kan använda de metoder du lärt dig för att lösa enkla problem

Kommunikation

1
Har precis börjat med eller testat och kan inte än
2
Jobbar aktivt med detta
3
Klarar vanligen utan hjälp när jobb med bara den typen av uppgifter
4
Jobbar med det som repetition, blandat med andra uppgifter
5
Klara vanligen utan hjälp, även när uppgiften förekommer bland andra typer av uppgifter
6
Är mycket säker på detta, även efter några veckors uppehåll
Du kan visa skriftligt hur du gör när du löser en uppgift
Du kan berätta muntligt hur du gör när du löser en uppgift och använda de begrepp du lärt dig när du gör det.

Resonemang

1
Har precis börjat med eller testat och kan inte än
2
Jobbar aktivt med detta
3
Klarar vanligen utan hjälp när jobb med bara den typen av uppgifter
4
Jobbar med det som repetition, blandat med andra uppgifter
5
Klara vanligen utan hjälp, även när uppgiften förekommer bland andra typer av uppgifter
6
Är mycket säker på detta, även efter några veckors uppehåll
Du kan vara med i samtal om det ni jobbar med och använda de begrepp du lärt dig när du gör det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: