Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fördjupningsarbete epoker historisk/historiska person/personer

Skapad 2020-03-20 11:28 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola 1 Historia

F
E
D
C
B
A
Innehåll
Du har inte uppnått godtagbara mål
Du kan översiktligt redogöra för kausala förändringsprocesser och personers betydelse under en specifik tidsperiod både skriftligt och muntligt.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Du kan utförligt redogöra för kausala jämförande förändringsprocesser och jämföra personers betydelse under två tidsperioder både skriftligt och muntligt.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för kausala jämförande förändringsprocesser och jämföra personers betydelse under två tidsperioder både skriftligt och muntligt.
Jämförelse och slutsatser
Du har inte uppnått godtagbara mål
Du ger enkla slutsatser och förklarar översiktligt likheter mellan skeendet i det förflutna och förhållanden i nutid och betydelsen för framtiden.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Du ger slutsatser och förklarar utförligt likheter mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutid och betydelsen för framtiden.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Du ger komplexa slutsatser och förklarar utförligt och nyanserat likheter mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutid och betydelsen för framtiden.
Opponering
Du har inte uppnått godtagbara mål
Enkel och översiktlig opponering på annan elevs arbete.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Utförlig opponering på annan elevs arbete.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Mycket utförlig opponering på annan elevs arbete.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: