Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor - textkopplingar

Skapad 2020-03-21 16:19 i Da Vinciskolan Ale
Kunskapskrav i svenska - indelade i moment med konkretisering
Grundskola 7 – 9 Svenska

"Den fula ankungen" av H.C. Andersen, "Ys, den sjunkna staden", "Den tvåfärgade rocken" och "Hon som ville stänga döden ute"

Insats krävs
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Kunskapskrav
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Kunskapskrav
Föra resonemang
Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Tolkning
Eleven resonerar på ett enkelt sätt.
Eleven resonerar på ett utvecklat sätt.
Eleven resonerar på ett välutvecklat och nyanserat sätt.
Uppbyggnad
Resonemangen är logiskt uppbyggda.
Resonemangen innehåller både översiktliga och detaljerade beskrivningar men det råder inte alltid balans mellan dem.
Det råder god balans mellan översiktliga och detaljerade beskrivningar.
Motivering och argumentation
Eleven ger exempel.
Elevens exempel är passande och fördjupar/utvidgar resonemanget.
Elevens exempel är träffande och fördjupar och/eller utvidgar resonemanget.
Verket och upphovsmannen
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: