Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mini-GA skriftlig del

Skapad 2020-03-22 12:41 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Svenska
F
E
D
C
Uppnår ej godtagbart kunskapskrav
Ni kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor Texterna är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Ni kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Ni kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Ni kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Uppnår ej godtagbart kunskapskrav
Ni kan översiktligt redogöra för någon aspekt av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Ni kan utförligt redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: