Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande tal

Skapad 2020-03-22 21:36 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Bedömning av argumenterande tal
Grundskola 8

Bedömning av argumenterande tal.

Har ännu inte uppnått E-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Struktur och innehåll
Framförandet med struktur - inledning, huvudinnehåll och avslutning.
Otydlig, rörig struktur t.ex. saknar två eller tre delar. Innehållet är otydligt och rörigt.
Eleven kan genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur - delarna finns med, men avslutningen eller inledningen kan vara kort och otydlig. Innehållet måste gå att förstå i sin helhet.
Eleven kan genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur där alla tre delarna finns med. Någon av de tre delarna kan vara otydlig. Innehållet måste ha en tydlig röd tråd som är lätt att följa.
Eleven kan genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur där alla tre delarna är välutvecklade och fungerar tillsammans. Innehållet har en tydligt utvecklad röd tråd.
Anpassning till syfte
Framförandet med anpassning till syfte att övertyga lyssnarna om att talarens tes är den rätta genom användning av argument
Tesen är otydlig eller saknas. Argumenten för tesen är otydliga och röriga.
En tes finns, om än något otydlig. Talet har enkla och outvecklade argument för tesen. Det är tyckande utan några ordentliga belägg för argumenten. Ett motargument presenteras men bemöts inte.
En tydlig tes finns. Argumenten är tydliga och utvecklade med stödargument. Motargument finns och bemöts.
En tydlig tes finns. Argumenten är välutvecklade med stödargument och källor. Motargument finns och bemöts på med relevant argument.
Anpassning till mottagare
Framförandet med anpassning till mottagare t.ex. ögonkontakt med lyssnarna, strategier i talet som fångar lyssnarnas intresse; förklarar ord och begrepp.
Eleven läser mer eller mindre innantill och gör få eller inga ansatser till att titta upp. Få eller inga strategier används för att fånga lyssnarnas intresse.
Eleven gör flera tydliga försök att titta upp från anteckningar/stödord. Eleven försöker använda ett par strategier för att fånga lyssnarnas intresse. Använder ämnesspecifika begrepp utan att förklara dem.
Eleven talar mestadels fritt med stöd av anteckningar. Eleven använder tydliga strategier, t.ex. stilfigurer, i sitt tal för att göra innehållet intresseväckande för lyssnarna. Förklarar något eller några ämnesspecifika begrepp.
Eleven talar fritt och tar ibland stöd i sina anteckningar. Eleven använder strategier, stilfigurer, på ett medvetet och välfungerande sätt i sitt tal för att fånga lyssnarnas intresse. Förklarar ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: