Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall av Matlagning 2

Skapad 2020-03-23 14:19 i Hushagsgymnasiet Borlänge
Yrkesmässigmatlagning och metoder avsedda för restaurang och storkök
Gymnasieskola

Matlagning2

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Planering /Matlagning
Förmåga att planera och organisera matlagning inom olika verksamhetsområden.
Betyget E Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare matlagning. Eleven tillagar metodiskt, hantverksmässigt och i samråd med handledare maträtter med tillfredsställande kvalitet när det gäller smak och utseende.
Betyget C Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare matlagning. Eleven tillagar metodiskt, hantverksmässigt och efter samråd med handledare maträtter med tillfredsställande kvalitet när det gäller smak och utseende för uppgiften. Eleven utför arbetet inom givna tidsramar.
Betyget A Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare matlagning. Eleven tillagar metodiskt, hantverksmässigt och efter samråd med handledare maträtter med god kvalitet när det gäller smak och utseende. Eleven utför arbetet inom givna tidsramar
Tillagning/Maskinhantering
Förmåga att tillaga välsmakande och estetiskt tilltalande anrättningar utifrån trend och tradition samt att använda och vårda redskap, maskiner och annan utrustning.
Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare . I arbetet använder eleven med visst handlag vanliga grundläggande metoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämpliga för uppgiften. Eleven utför arbetet inom angivna tidsramar.
I arbetet använder eleven med gott handlag vanliga metoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämplig för uppgiften
I arbetet använder eleven med mycket gott handlag vanliga metoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämplig för uppgiften .
Ekonomi/förvaring
Kunskaper om ekonomiska konsekvenser vid val och inköp av råvaror samt vid tillagning och förvaring.
I arbetet kombinerar eleven med viss säkerhet råvaror med hänsyn tagen till ekonomi och näringsinnehåll.
I arbetet kombinerar eleven med viss säkerhet råvaror med hänsyn tagen till ekonomi och näringsinnehåll.
I arbetet kombinerar eleven med säkerhet råvaror med hänsyn tagen till ekonomi och näringsinnehåll.
Näringslära
Kunskaper om näringslära vid matlagning.
Eleven tillagar även i samråd med handledare allergi- och specialkoster.
Eleven tillagar även efter samråd med handledare allergi- och specialkoster.
Eleven tillagar även efter samråd med handledare allergi- och specialkoster
Recept och Menyer
Förmåga att utforma recept och menyer för olika verksamheter.
Dessutom utformar eleven med viss säkerhet recept och menyer för olika verksamheter.
I arbetet kombinerar eleven med viss säkerhet råvaror med hänsyn tagen till ekonomi och näringsinnehåll. Dessutom utformar eleven med viss säkerhet recept och menyer för olika verksamheter.
eleven utformar med säkerhet recept och menyer för olika verksamheter.
Hygien/ekonomi
Förmåga att arbeta på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt.
I arbetet kombinerar eleven med viss säkerhet råvaror med hänsyn tagen till ekonomi och näringsinnehåll. Dessutom utformar eleven med viss säkerhet recept och menyer för olika verksamheter.
I arbetet kombinerar eleven med viss säkerhet råvaror med hänsyn tagen till ekonomi och näringsinnehåll. Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar översiktligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar utförligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Lagar om hygien och arbmiljö
Kunskaper om lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar översiktligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar översiktligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar utförligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Utvärdering arbete/resultat
Förmåga att utvärdera utfört sitt arbete och resultat.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen. Eleven samarbetar och kommunicerar med viss säkerhet med andra och använder grundläggande fackspråk.
När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
Sammarbete och kommunicera
Förmåga att samarbeta och kommunicera med andra.
Eleven samarbetar och kommunicerar med viss säkerhet med andra och använder grundläggande fackspråk.
Eleven samarbetar och kommunicerar med viss säkerhet med andra och använder grundläggande fackspråk När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. fackspråk.
Eleven samarbetar och kommunicerar med säkerhet med andra och använder grundläggande fackspråk. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: