Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text

Skapad 2020-03-24 14:33 i Högalidsskolan Stockholm Grundskolor
Bedömningsmatris för spännande berättelse inom genren berättande text.
Grundskola 5 Svenska
Behöver förbättras
Godtagbart
Mycket godtagbart
Struktur
Textens delar: Rubrik, inledning, problem, händelser, upplösning och avslut.
Saknar någon del.
Har med alla delar, eller har med alla delar och försöker följa berättarkurvan.
Följer berättarkurvan och har med alla delar i den.
Personbeskrivning
Hur väl en karaktär i berättelsen beskrivs.
Saknar personbeskrivning.
Har en enkel personbeskrivning.
Har en utvecklad personbeskrivning.
Miljöbeskrivning
Hur väl en miljö i berättelsen beskrivs.
Saknar miljöbeskrivning.
Har en enkel miljöbeskrivning.
Har en utvecklar miljöbeskrivning där eleven använder eller försöker använda sinnen som hjälp.
Dialog (inte obligatoriskt)
Hur väl eleven skriver en dialog på ett korrekt sätt.
Har inte med någon dialog.
Har med en dialog men innehåller flera fel.
Har med en dialog och den är skriven på ett mestadels korrekt sätt.
Styckeindelningar (inte obligatoriskt)
Hur väl eleven använder styckeindelningar och på ett korrekt sätt.
Använder inte styckeindelning.
Använder styckeindelning men på fel sätt.
Använder styckeindelning på ett korrekt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: