Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text

Skapad 2020-03-24 15:53 i Vårbyskolan Huddinge
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
På väg mot E
E
C
A
Genre, innehåll och struktur
Dina tankegångar framgår i huvudsak.
Dina tankegångar framgår.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Dina texter innehåller enkla beskrivningar och gestaltningar av personer eller/och miljöer.
Dina texter innehåller utvecklade beskrivningar och gestaltningar av personer och miljöer.
Dina texter innehåller välutvecklade beskrivningar och gestaltningar av personer, miljöer och händelser.
Du behandlar ämnet för din berättelse på ett enkelt sätt.
Du behandlar ämnet för din berättelse på ett utvecklat sätt.
Du behandlar ämnet för din berättelse på ett välutvecklat och nyanserat sätt.
Din berättelse är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning.
Din berättelse är sammanhängande och har utvecklad textbindning.
Din berättelse är sammanhängande med välutvecklad textbindning.
Din berättelse har en struktur som i huvudsak passar en berättande text med början-mitten-slut.
Din berättelse har en tydlig struktur med röd tråd som passar en berättande text.
Din berättelse är genomtänkt och välstrukturerad.
Din berättelse och styckeindelad.
Din text har konsekvent styckeindelning.
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en berättande text.
Språket är varierat och träffsäkert.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad.
Tempus fungerar i huvudsak.
Tempus fungerar relativt väl.
Tempus fungerar väl.
Du följer i huvudsak normer för stavning.
Du följer relativt väl normer för stavning.
Du följer väl normer för stavning.
Du följer i huvudsak normer för stor bokstav och skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stor bokstav och skiljetecken.
Du följer väl normer för stor bokstav och skiljetecken.
Språkliga strategier
Du kan använda strategier för att göra dig förstådd om sådana behövs. Strategierna fungerar i huvudsak.
Du kan använda strategier för att göra dig förstådd om sådana behövs. Strategierna fungerar relativt väl.
Du kan använda strategier för att göra dig förstådd om sådana behövs. Strategierna fungerar väl.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: