Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriftlig framställning [VT20]

Skapad 2020-03-25 11:47 i Vallhamra skola Partille
Grundskola 7 – 9 Engelska

I matrisen nedan ingår endast utvalda delar av Skolverkets kunskapskrav.

Kunskapskraven i sin helhet finns på www.skolverket.se

Kunskapskrav i slutet av år 9

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sina förmågor att formulera sig och kommunicera i tal och anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
F(örbättringsområde)
E
C
A
Tydlighet & variation
Ju mer grammatik och stavning du behärskar, desto tydligare blir din text. Ju större förråd av ord och uttryck du behärskar, desto mer kan du variera ditt språk.
Begripligt Enkelt
Relativt tydligt Relativt varierat
Tydligt
Sammanhang & flyt
Sammanhang skapar du med "röd tråd", det vill säga att det du skriver passar ihop och det finns en tydlig inledning och avslutning. Ett sammanhängande språk skapar du med sambandsord som till exempel "but", "because", "since" och "while". En text med flyt är lätt för läsaren att ta till sig och förstå. Korrekt interpunktion, det vill säga hur du använder skiljetecken som till exempel kommatecken och punkt är en viktig del i att skapa flyt i en text. Meningarna bör inte heller vara för korta eller för långa.
Relativt sammanhängande
Relativt sammanhängande Visst flyt
Sammanhängande Flyt
Anpassning & bearbetning
Graden av anpassning bestäms av helhetsbilden av hur väl du följer den aktuella uppgiftens instruktioner och texttyp. Ju mer du arbetar på att förbättra dina texter, desto bättre kommer du att lyckas med tydlighet, variation, flyt och anpassning.
Enkla förbättringar
I någon mån anpassat Välgrundade förbättringar
Viss anpassning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: