Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krönika

Skapad 2020-03-26 09:14 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Krönika
Grundskola 7 – 9

Krönika

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Texten fungerar i huvudsak som en krönika. Du beskriver på ett enkelt sätt något du har upplevt och texten har en röd tråd. Du har med enkla egna reflektioner och exempel ifrån egna erfarenheter.
Texten fungerar som en krönika. Du beskriver på ett utvecklat sätt något du har upplevt och texten har en röd tråd som är lätt att följa. Du har med utvecklade egna reflektioner och flera exempel ifrån egna erfarenheter. Du skriver på ett personligt sätt och engagerar läsaren samt har med kopplingar till det allmänna.
Texten fungerar väl som en krönika. Du beskriver på ett välutvecklat och nyanserat sätt något du har upplevt och texten har en röd tråd som är mycket lätt att följa. Du har med välutvecklade egna reflektioner och flera träffande exempel ifrån egna erfarenheter. Du skriver på ett personligt sätt som engagerar läsaren med utvidgande resonemang samt har med kopplingar till det allmänna. Du har fångat krönikans form på ett precist sätt.
Form
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydlig. T.ex. finns en tydlig inledning, styckeindelning och tydlig avslutning.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad. T.ex. finns en effektiv inledning, konsekvent styckeindelning och en medveten avslutning i form av en slutsats eller uppmaning till läsaren.
Språket
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempusbruket stör inte förståelsen av texten. Du använder dig av bildspråk, t.ex. i form av gestaltning, liknelse och/eller metafor.
Ordvalet är varierat och passar till en krönika. Texten är till stor del personlig, med t ex läsartilltal, ungdomligt språkbruk och humoristiska vändningar. Meningsbyggnaden är varierad. Tempus används på ett riktigt sätt i så gott som hela texten. Du använder dig av bildspråk, t.ex. i form av gestaltning, liknelser och/eller metaforer som förstärker läsupplevelsen.
Ordvalet är träffande, specifikt, varierat och passar väl till en krönika. Texten är personlig, med t.ex. läsartilltal, ungdomligt språkbruk och humoristiska vändningar. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt. Du använder dig av bildspråk, t.ex. i form av gestaltning, liknelser och metaforer som förstärker och lyfter läsupplevelsen.
Skrivregler
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: