Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska 7: Kapitel 7 - Mehr Taschengeld (2020)

Skapad 2020-03-26 12:27 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 Moderna språk - språkval

Resultat av test på kapitel 7 i boken Genau 2.
Eftersom alla i gruppen skulle ha möjlighet att genomföra testet - även de som är hemma - och för att det skulle vara på samma premisser för alla, så fick man till det här testet ha fri tillgång till läroboken.

Läsförståelse

Bedöms enligt kunskapskraven.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Dialog 1
Längre sammanhängande dialog, där svaren (alternativsvar) på frågor ska passa ihop med nästföljande fråga.
Du når ännu inte upp till den lägsta nivån för kunskapskravet E.
Du kan förstå vanliga ord och enkla fraser i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Dialog 2
Frågor där bara ett av alternativsvaren är logiskt och rätt. Dialogerna är enskilda från varandra.
Du når ännu inte upp till den lägsta nivån för kunskapskravet E.
Du kan förstå vanliga ord och enkla fraser i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Ordkunskap

Bedöms inte enligt kunskapskraven. Ordkunskap förekommer inte som en egen del bland kunskapskraven. Den är dock en viktigt beståndsdel i att man ska kunna förstå och göra sig förstådd på målspråket. Bedömningen nedan är en fingervisning vad man redan kan eller måste träna mer på.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Lucktext
Du behöver träna mycket mer på den här biten. Det här är inte ett godkänt resultat.
Du kan lite men gör fortfarande många fel på den här delen. Du behöver träna mer.
Du gör några fel men är helt klart på god väg att behärska detta. Träna lite till.
Du gör enstaka eller inga fel på den här biten och verkar behärska det bra. Repetera lite, så du inte glömmer.

Grammatik

Bedöms inte enligt kunskapskraven. Grammatik förekommer inte som en egen del bland kunskapskraven. Den är dock en viktigt beståndsdel i att man ska kunna förstå och göra sig förstådd på målspråket. Bedömningen nedan är en fingervisning vad man redan kan eller måste träna mer på.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Possessiva pronomen 1
Välja rätt form från en lista
Du behöver träna mycket mer på den här biten. Det här är inte ett godkänt resultat.
Du kan lite men gör fortfarande många fel på den här delen. Du behöver träna mer.
Du gör några fel men är helt klart på god väg att behärska detta. Träna lite till.
Du gör enstaka eller inga fel på den här biten och verkar behärska det bra. Repetera lite, så du inte glömmer.
Possessiva pronomen 2
Skriva in rätt pronomen i rätt form i en mening.
Du behöver träna mycket mer på den här biten. Det här är inte ett godkänt resultat.
Du kan lite men gör fortfarande många fel på den här delen. Du behöver träna mer.
Du gör några fel men är helt klart på god väg att behärska detta. Träna lite till.
Du gör enstaka eller inga fel på den här biten och verkar behärska det bra. Repetera lite, så du inte glömmer.
Verb
Skriva in rätt form av ett angivet verb, så det blir korrekt i meningen.
Du behöver träna mycket mer på den här biten. Det här är inte ett godkänt resultat.
Du kan lite men gör fortfarande många fel på den här delen. Du behöver träna mer.
Du gör några fel men är helt klart på god väg att behärska detta. Träna lite till.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: