Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris åk 6

Skapad 2020-03-26 15:49 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Det här bedömningsstödet i slöjd kan användas av både lärare och elever för att förtydliga och ge exempel på vad som kan vägas in i bedömningen och hur bedömningen kan gå till. I materialet finns matriser som ger exempel på elevprestationer på de olika nivåerna A, C och E. Bedömningsstödet kan med fördel användas som underlag vid studiedagar och vid sambedömning. Det kan också användas som underlag vid utvecklingssamtal och för att visa och motivera hur elevens kunskaper ligger till. Utöver det här materialet finns ett motsvarande bedömningsstöd för årskurs 9. Syftet med bedömningsstöden är att främja en likvärdig bedömning och därmed en likvärdig betygssättning i slöjd. Eftersom elever inte har samma djupa kunskaper om betygssättning som lärare är det viktigt att läraren i undervisningen på olika sätt ger goda förutsättningar för att elever ska förstå skälen för betygen. Det kan läraren exempelvis göra genom att ge information om hur betyg sätts samt återkoppling och vägledning kring vad en elev kan och behöver utveckla vidare. När ett betyg är satt har eleven och vårdnadshavaren rätt att få information om skälen för det aktuella betyget. Även för sådana samtal – inför, under och efter undervisningen – kan bedömningsstödet vara ett lämpligt underlag. Bedömningsmatriser I materialet sammanförs olika delar som är väsentliga vid bedömning och betygssättning. De långsiktiga målen och kunskapskraven för betygsstegen E, C och A är direkta citat från Lgr11:s kursplan i slöjd. Texten som utvecklar progressionen genom värdeorden är huvudsakligen hämtad från kursplanens kommentarmaterial. De exempel som finns med i matriserna är utvecklade för bedömningsstödet och utgör därmed inte en del av den nationella läroplanen eller kursplanen för slöjd. Exemplen i bedömningsstödet syftar till att utveckla förståelse för vad som skiljer elevernas kunskaper åt på de olika nivåerna A, C och E och hur dessa kunskaper kan visa sig. Det är viktigt att poängtera att de utgör just exempel och inte anger förväntan eller att det ska vara styrande. Anledningen till att exemplen i de flesta fall utgörs av olika slags slöjdarbeten på de tre nivåerna A, C och E, är risken för att exemplen annars kan uppfattas som särskilt lämpliga arbeten och därmed styra undervisningen. När, hur och inom vilka uppgifter eleverna arbetar med kursplanens centrala innehåll, för att utveckla de förmågor som ligger till grund för bedömning och betygssättning, är den enskilde lärarens beslut. Bedömningsstödet ger utrymme för varje lärare att komplettera med egna lokala exempel som kan förankras hos eleverna för att skapa delaktighet och förståelse. Tänk på att exempel, nationellt gemensamma eller lokala, kan riskera att bli styrande på ett oönskat sätt. Eleverna behöver veta att de är just exempel och att det kan finnas, beroende på vad som anges i kursplanen, många olika sätt att visa att de uppfyller kraven för de olika betygsstegen. Vid betygssättning i årskurs 7 rekommenderas att detta bedömningsstöd för årskurs 6, kombineras med motsvarande bedömningsstöd för årskurs 9. Skillnaden mellan kunskapskraven i årskurs 6 och årskurs 9 beskriver den förväntade kunskapsutvecklingen mellandessa årskurser, och utgör därmed underlag för bedömning och betygssättning i årskurs 7 och 8.
Grundskola 6

Förmågor

E
C
A
Planering Miljöhänsyn
E Du kan hjälpa till att utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande. Du kan välja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet och till miljön. Du motiverar dina val på ett enkelt sätt.
C Du kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande. Du kan välja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet och till miljön. Du motiverar dina val på ett utvecklat sätt.
A Du kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande och med material som du själv letar upp. Du kan välja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet och till miljön. Du motiverar dina val på ett välutvecklat sätt.
Hantverk Genomförande
Du kan skapa enkla saker i olika material på ett ganska noggrant sätt med hjälp av instruktioner. Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i enkelt slöjdarbete
Du kan skapa enkla saker i olika material på ett noggrant sätt med hjälp av instruktioner. Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar bra i enkelt slöjdarbete
Du kan skapa enkla saker i olika material på ett mycket noggrant sätt med hjälp av instruktioner. Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i enkelt slöjdarbete.
Problemlösning
Du kan hjälpa till att ge förslag och välja arbetssätt som gör att ditt slöjdarbete går framåt.
Du kan ge förslag och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt slöjdarbete går framåt.
Du kan ge förslag och välja arbetssätt som gör att ditt slöjdarbete går framåt.
Utvärdering Eftertanke Reflektion
Du kan ge enkla omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du har skapat. Du kan förstå vad olika slöjdföremål kan berätta. Du diskuterar på ett enkelt sätt om symboler, färg form och material.
Du kan ge utvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du har skapat. Du kan förstå vad olika slöjdföremål kan berätta. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om symboler, färg, form och material.
Du kan ge välutvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du har skapat. Du kan förstå vad olika slöjdföremål kan berätta. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: