Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk

Skapad 2020-03-27 10:48 i Drömgårdens förskola Fristående förskolor
Förskola

Nuläge

Vi arbetar utifrån boken före borholmsmodellen. Vi börjar oftast samlingen med en ordramsa av något typ och vi tar ut ord ur ramsan som inte barnen förstår innebörden av. Och försöker tillsammans hitta synonymer till de nya ordet. Sedan är det oftast en saga som vi går igenom och det gjorde vi även idag. Det är ofta baserat på folksagor med många gamla ord som vi behöver att förklara. Vidare är det ofta sagor som har en poäng ett budskap som vi senare kan prata kring.Vissa av barnen har svårigheter att sitta och lyssna till sagan om det inte finns stödbilder att ta fasta på. Vi ser att vissa av barnen bara väntar på att samlingen ska ta slut. Det är specifikt ett av barnen som vi har svårigheter att nå fram till och vi i arbetslaget funderar varför. Är materialet för svårt eller inte spännande nog eller förstår hen helt enkelt inte vad som förväntas av hen?
" förskolan ska ge alla barn förutsättningar att utveckla förmågnan att uttrycka och kommunicera"(Lpfö 18).
Tecken för framsteg, vad har barnen lärt?
Vi ser att 70% av barnen kan lyssna på en saga nu utan bildstöd och ändå ta till sig av innehållet. Vi har arbetat med återberättande av sagor och med hjälp av bilder kunde barnen tillsammans återberätta sagan i den ordning som den skall vara. Vi har även uppmärksammat att barnen lyssnar flitigare på ordens mening om det kommer ett ord som de inte känner igen stannar de upp och upprepar ordet. Då förstår vi pedagoger att de här kanske är ett ord som vi behöver samtala runt dess betydelse. Vi ser också att barnen har börjat få bättre insikt i meningar att ord pratas och skrivs i pusselbitar, och man kan inte lägga ett helt pussel på en gång. utan några bitar i taget. Barnen förstår också nu att det går snabbare att tala än att skriva. Idag arbetade vi med meningar och ett av barnen som i vanliga fall har svårigheter att hänga med förstod hitta på meningar "jag ska gå till.."och så fick man fylla i meningens slut. Rim är också något som barnen har tagit till sig av de använder riktiga rimord och hitta på ord. Skulle säga att 80% av barnen har greppat att det handlar om ord som låter lika på slutet.
Vilka aktiviteter behöver vi tillföra för att nå målet
Till sagorna tänker vi att det kan vara bra med bilder för vissa barn och ta ner nivån på böckerna/sagorna.Vi kan prova att använda oss av en lättare bok till att börja med och sedan också köra den svårare boken för att utmana och låta alla se mönstret, vad det handlar om. Vidare behöver vi påbörja att ta med oss dagens bild till matsituationen så vi kan påbörja arbetet med styrda samtal/diktering. Vem av pedagogerna ska vara ansvarig för att ta denna bild rektor har bäst förutsättningar att ta bild samt skriva ut. Vi bestämmer att vi prövar så och utvärderar.
Metoder (video, observationer, diktering)
Vi har valt att ha samlingen sittandes vid ett bord för att få bästa förutsättningarna att få barnen med på tåget. Vidare så har vi uppmärksammat att vår barngrupp behöver återkommande aktiviteter vi pedagoger får inte gå för fort fram. Utan att ha ett nytt moment varje samling är nog att fördra och något som de känner igen resterande del.
Förväntade resultat, vilka insatser har lett till att lärande har skett?
Återupprepning, en bra situation för lärande,ta reda på förkunskaper , alltid två pedagoger vid samling. Vi vill se att barnen förstår och frågar upp så att de på något sätt bekräftar att det har börja fundera kring det nya vi tar upp. Att de leker talar om eller återberättar för varandra om det vi arbetar med. En god ide var även att gå ut i närmiljön och hitta former och se att de finn överallt omkring oss. Rörelse samtidigt som utbildning sker. Detta var väldigt gynnsamt.
Resultat, reflektion utifrån åtgärder/förändringar.
Nytt nuläge, hur blev det?
Vad har vi (pedagoger) lärt oss?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: