Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reportage

Skapad 2020-03-27 13:05 i Alléskolan Lerum
Ämnesövergripande uppgift i svenska och So. Fördjupning inom en viktig fråga i ett land och skriva ett reportage om den.
Grundskola 8 – 9 Geografi Svenska

Uppgift: Tidningen Unga i världen gör ett temanummer om ungdomars vardag i utvecklingsländer. Eftersom du gjort en så bra landanalys i SO:n blir du en av de utvalda som får resa till landet för att intervjua en ungdom och skriva ett reportage om en fråga som är viktig i landet.

Reportaget ska ha en så tydlig koppling till fakta att det blir trovärdigt och det du skriver ska kunna styrkas av trovärdiga och relevanta källor. Det ska dessutom följa reportagets struktur och vara mottagaranpassat d.v.s. passa i en ungdomstidning.

Reportage

Behöver utvecklas
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Helhet
Jag...
  • Sv  E 9
har gjort en text som påminner om ett reportage genom att jag har med flera av nedanstående delar: rubrik ingress brödtext faktaruta bild bildtext pratminus
har gjort en text som blivit ett reportage genom att jag har med nedanstående delar: rubrik ingress brödtext faktaruta bild bildtext pratminus
har gjort en text som blivit ett tydligt reportage genom att jag har med och vet hur man använder nedanstående delar: rubrik ingress brödtext faktaruta bild bildtext pratminus
Bild
Jag...
  • Sv  E 9
använder en bild som passar ganska bra till ämnet
använder en passande bild
använder en bild som stärker budskapet
Innehåll
Jag...
  • Sv  E 9
visar enkla samband, orsaker, konsekvenser. Jag gör ett försök att ge ett förslag på en lösning och förklarar varför det är en lösning på problemet
utvecklade samband, orsaker, konsekvenser. ger ett förslag på en lösning som känns rimlig och beskriver och förklarar mer utvecklat med konsekvenser i flera led
välutvecklade samband, orsaker, konsekvenser ger ett genomtänkt förslag på en lösning och beskriver och förklarar mer utvecklat med konsekvenser i flera led, samt ur olika perspektiv.
Gestaltningar
Jag...
  • Sv  E 9
“intervjuar” en person som passar ämnet har med enkla gestaltande beskrivningar av t.ex. personer och miljöer
“intervjuar” två personer som känns ganska trovärdiga har med utvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. personer och miljöer och sinnesintryck
“intervjuar” en eller flera personer som känns trovärdiga och som står för olika perspektiv. har med välutvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. personer och miljöer och sinnesintryck
Berättandet
Jag...
  • Sv  E 9
behandlar ämnet i mitt reportage på ett enkelt sätt genom att återberätta.
berättar på ett utvecklat sätt genom att växla mellan fakta, beskrivningar och intervjuer genom att resonera utifrån passande exempel som utvidgar och fördjupar ämnet i reportaget
berättar på ett utvecklat sätt genom att växla mellan fakta, beskrivningar och intervjuer genom att resonera nyanserat samt att ta in flera perspektiv
Struktur och textbindning
Jag...
  • Sv  E 9
skriver i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning med några bindeord t.ex. men, och, när Jag försöker dela in texten i stycken
skriver sammanhängande och och har utvecklad textbindning med bindeord som eftersom, dessutom. Det är t.ex lätt att hänga med eftersom jag binder samman fakta, beskrivning och intervjuer. Jag ser till att min text är styckeindelad och strukturerad som ett reportage
skriver sammanhängande och och har välutvecklad textbindning med passande och varierade bindeord. Det är t.ex lätt att hänga med då jag binder samman fakta, beskrivning och intervjuer. Jag ser till att min text är styckeindelad i passande stycken t.ex. med övergångar och strukturerad som ett reportage
Språk och stil
  • Sv  E 9
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar till reportage, t.ex. med lekfulla sätt att beskriva och uttrycka det jag ser och upplever.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten.
Meningsbyggnad
  • Sv  E 9
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak och jag gör försök att variera hur jag inleder meningarna.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande med varierad meningslängd och olika inledningar på meningarna.
Meningsbyggnaden är väl fungerande med varierad meningslängd och olika inledningar på meningarna.
Tempus
  • Sv  E 9
Tempus, tidsperspektivet, fungerar i huvudsak.
Tempus fungerar relativt väl.
Tempus fungerar väl.
Stavning och språkregler
  • Sv  E 9
Normer för stavning, punkt, komma, stor bokstav följs i huvudsak.
Normer för stavning, punkt, komma, stor bokstav följs relativt väl.
Normer för stavning, punkt, komma, stor bokstav följs väl.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: