Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lönekriterier, övriga befattningar, VT 2020, Vittra Sollentuna

Skapad 2020-03-27 19:55 i Vittra Sollentuna Grundskolor
En matris att använda för övriga befattningar inför resultatsamtalet på Vittra Sollentuna.
Medarbetarsamtal

Den övergripande målsättningen för lönekriterierna är att lägga grunden till en bra värdering av hur varje medarbetare under året på ett tydligt sätt bidragit till ökad måluppfyllelse genom att skolan når Vittras kvalitetsmål. En lika viktig målsättning är att skapa en tydlig bild av styrkor och utvecklingsområden för varje medarbetare. Matrisen är avsedd som ett diskussionsunderlag mellan medarbetaren och ansvarig rektor där de tomma rutorna representerar utvecklingsområden och styrkor som ska definieras och diskuteras.

Utför inte uppdraget fullt ut - Ej tillfredsställande
Ser och genomför uppdraget på en bra nivå
Tar initiativ, reflekterar och utvecklar uppdraget i hög grad
Ser helheten, drar lärdomar och påverkar andra i positiv riktning i mycket hög grad
Professionalism
Att vara professionell innebär att ha en helhetssyn och en förståelse för verksamhetens behov och mål.
Att vara professionell innebär att kunna skapa förtroende och tillit, vilket skapar bra relationer och respektfulla samarbeten.
Att vara professionell innebär att kunna hantera både egna och andras konflikter på ett konstruktivt sätt.
Att vara professionell innebär att nå uppsatta mål och åstadkomma resultat med hög kvalitet.
Ansvar/samverkan
Att ta ansvar och samverka innebär att vara öppen och dela med sig av information och kommunicera på ett tydligt och transparent sätt.
Att ta ansvar innebär att analysera, följa upp och utvärdera egna insatser och resultat.
Att ta ansvar innebär att vara självständig samt reflektera över och lära sig av sina misstag.
Att ta ansvar och samverka innebär att förstå rättigheter och skyldigheter samt följa de gemensamma reglerna på enheten och inom Vittra.
Engagemang
Att genom sitt engagemang ha bidragit till att skapa en arbetsmiljö som grundar sig på Vittras värderingar.
Att genom sitt engagemang ha bidragit till ett ökat initiativtagande och kreativitet på sin enhet.
Att genom sitt engagemang bidra till ökat nytänkande och delaktighet på sin enhet.
Utveckling
Att vara utvecklingsinriktad innebär att visa vilja och en förmåga att förändra och utveckla sig själv och sin omgivning.
Att vara utvecklingsinriktad innebär att man ser till att skaffa sig adekvat kompetensutveckling samt att man delar med sig av sin kompetens till sin omgivning.
Genom att vara utvecklingsinriktad ha bidragit till en ökad förändringsvilja och till positiv förändring både hos sig själv och sin omgivning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: