Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Resonerande text om ödet

Skapad 2020-03-28 16:41 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 8 Svenska

Moment/ färdighetet

Texten fungerar med viss bearbetning
Texten fungerar mycket bra
Koppling till uppgiften
Texten skulle, efter viss bearbetning fungera som en resonerande text, utifrån uppgiftens krav.
Texten fungerar relativt väl som en resonerande text, utifrån uppgiftens krav.
Texten fungerar mycket väl som resonerande text, utifrån uppgiftens krav.
Resonemang
Kunskaper om epoken
Du redogör för den antika ödestron på ett enkelt sätt.
Du redogör för den antika ödestron på ett mer utvecklat sätt, t ex genom att ta upp några olika delar eller perspektiv.
Du redogör för den antika ödestron på ett välutvecklat sätt, t ex genom att ta upp flera olika delar eller perspektiv och använda korrekta ord och begrepp.
Resonemang
Användning av texterna
Du använder något exempel från texterna för att underbygga dina resonemang och slutsatser.
Du använder några passande exempel från texterna för att underbygga dina resonemang och slutsatser.
Du använder flera passande och nyanserade exempel från texterna för att underbygga dina resonemang och slutsatser.
Resonemang
Djup och bredd
Du tar upp någon del av ämnet och resonerar på ett enkelt sätt. Du gör enkla jämförelser mellan antiken och dagens samhälle.
Du tar upp några olika delar av ämnet, resonerar i flera led och utvecklar eller fördjupar delvis resonemanget. Du gör utvecklade jämförelser mellan antiken och dagens samhälle.
Du tar upp flera olika delar, av ämnet, resonerar i flera led och utvecklar, fördjupar och nyanserar resonemanget. Du gör välutvecklade jämförelser mellan antiken och dagens samhälle.
Resonemang
Passande exempel
Dina exempel passar i huvudsak i sammanhanget.
Dina exempel passar i sammanhanget. De bidrar delvis till att fördjupa eller utvidga resonemanget.
Dina exempel är nyanserade och passar väl i sammanhanget. De bidrar till att fördjupa eller utvidga resonemanget.
Resonemang
Problematisering och perspektiv
Du resonerar runt ämnet från ett perspektiv. Du resonerar mestadels utifrån dig själv och din uppfattning.
Du försöker problematisera genom att se på saker från olika perspektiv. Du resonerar mestadels utifrån dig själv men ibland även mer generellt utifrån omvärlden.
Du problematiserar genom att se på saker från flera olika perspektiv. Du resonerar både utifrån dig själv och mer generellt utifrån omvärlden.
Resonemang
Slutsatser
Du redovisar händelser mer än att förmedla vad du kommer fram till. Din slutsats framgår i huvudsak men är inte underbyggda.
Du förmedlar upplevelser och reflektioner. Dina slutsatser framgår tydligt och är underbyggda.
Du förmedlar upplevelser och reflektioner. Dina slutsatser framgår tydligt, är logiska och väl underbyggda. Du tolkar och värderar dessa vid behov.
Struktur
Texten har en inledning, en mittdel och en avslutning, men dessa delar är inte helt tydliga. Försök till styckeindelning finns.
Din text har en tydlig inledning och avslutning och det finns en tydlig struktur i mittdelen. Texten är styckeindelad.
Din text har en inledning som väcker intresse och är genomtänkt. Det finns en tydlig struktur i mittdelen med stycken som hänger samman. Avslutningen fungerar väl.
Struktur
Textbindning
Textbindningen är enkel. Texten hålls ihop av innehållet och enkla sambandsord (och, eller, senare, därför...).
Textbindningen är utvecklad. Texten hålls ihop av innehållet och varierade sambandsord (på grund av, jämfört med, detta leder till, slutsatsen är, eftersom, trots detta, för det första, ytterligare, slutligen...)
Textbindningen är välutvecklad. Texten hålls ihop av innehållet och varierade sambandsord (på grund av, jämfört med, detta leder till, slutsatsen är, eftersom, trots detta, för det första, ytterligare, slutligen...)
Språk och stil
Texten innehåller ett enkelt ämnesrelaterat språk. Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden är till stor del korrekt. Tempusbruket stör inte förståelsen av texten.
Texten innehåller ett utvecklat ämnesrelaterat språk. Ordvalet är varierat och passar till ämnet och genren. Meningsbyggnaden är varierad och fungerar relativt väl t ex genom att du använder både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningar på olika sätt. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av texten.
Texten innehåller ett välutvecklat ämnesrelaterat språk som passar genren väl. Ordvalet och språket är varierat, träffsäkert, specifikt och lyfter texten. Meningsbyggnaden är varierad och välfungerande (t ex genom att du använder både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningar på olika sätt. Tempus används korrekt.
Skrivregler
Eleven följer till stor del skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Respons och bearbetning
Du kan bearbeta och förbättra din på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du bearbeta och förbättra din text på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan bearbeta och förbättra din text på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: