Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 1 NP-tal

Skapad 2020-03-29 10:44 i Kungsholmens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola 1
F
E
D
C
B
A
Innehåll
-
Eleven presenterar en aspekt av temat. Eleven uttrycker någon egen tanke om sitt ämne, t.ex., en egen åsikt eller en egen erfarenhet.
-
Innehållet är tydligt anpassat till temat. Innehållet är väl utvecklat.
-
Innehållet ger nya, relevanta perspektiv på det valda ämnet, t.ex. i förhållande till temat eller den eventuella källa eleven använt.
Disposition och sammanhang
-
Anförandet är sammanhängande och begripligt. Anförandet är någorlunda anpassat till det givna tidsomfånget om 4 minuter (dvs. ca 3 min. eller mer).
-
Anförandet har en tydlig struktur med utbyggd samt passande avslutning. Anförandet är anpassat till det givna tidsomfånget om 4 minuter (dvs. ca 3 min. - 6 minuter).
-
Anförandet är väldisponerat genom välfungerande inledning och avslutning samt balans mellan olika innehållsdelar. Anförandet är anpassat till det givna tidsomfånget om 4 minuter (dvs. ca 3 min. - 6 minuter).
Språk och stil
-
Språket är begripligt, dvs. sådant att åhörarna kan förstå anförandets innehåll utan alltför stor ansträngning.
-
Språket är ledigt, dvs. eleven talar snarare än läser. Stilen är anpassad till situationen, dvs. tillräckligt formell för ett anförande men också sådan att den passar publiken.
-
Eleven använder väl fungerande formuleringar. Stilen är anpassad till situationen, dvs. tillräckligt formell för ett anförande men också sådan att den passar publiken.
Framförande
-
Framförandet sker med viss säkerhet och eleven etablerar viss kontakt med åhörarna, t.ex. med hjälp av blicken och övrigt kroppsspråk. Det presentationstekniska hjälpmedlet hanteras med viss säkerhet
-
Framförandet sker med viss säkerhet och eleven etablerar viss kontakt med åhörarna, t.ex. med hjälp av blicken och övrigt kroppsspråk. Det presentationstekniska hjälpmedlet stödjer och tydliggör anförandet.
-
Framförandet är säkert och eleven har god kontakt med åhörarna. Det presentationstekniska hjälpmedlet är väl integrerat i anförandet.
Helhetsbedömning
-
Anförandet är till viss del anpassat till kommunikationssituationens syfte och mottagare, dvs. innehåll, form och framförande är sådana att anförandet utgör ett acceptabelt bidrag till gruppens temabearbetning.
-
Anförandet är anpassat till kommunikationssituationens syfte och mottagare, dvs. innehåll, form och framförande är sådana att anförandet utgör ett gott bidrag till gruppens temabearbetning.
-
Anförandet är väl anpassat till kommunikationssituationens syfte och mottagare, dvs. innehåll, form och framförande är sådana att anförandet utgör ett utmärkt bidrag till gruppens temabearbetning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: